Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Current Issue:   2023 / September   Volume: 17   No: 3    1. An Assessment on Health And COVID-19 Indicators of OECD Countries
(OECD Ülkelerinin Sağlık ve COVID-19 Göstergelerine Yönelik Bir Değerlendirme )
Mustafa FİLİZ
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1251649


2. The Effect of Particulate Air Pollution on Infant Mortality in the Short Term: The Case of Ankara Province in 2018-2020
(Partiküler Hava Kirliliğinin Bebek Ölümlerine Kısa Dönemdeki Etkisi: 2018-2020 Yılları Ankara İli Örneği )
Hidayet KASIM, Türker BEKAR, Yunus Emre BULUT, Birgül PİYAL
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1204392


3. The association between medication adherence and quality of life in patients with diabetes at primary healthcare centers: A cross-sectional study
(Birinci Basamakta Tip 2 Diyabet Hastalarının İlaç Uyumu ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma )
Ramazan ALÇINAR, Mustafa Kürşat ŞAHİN
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1312415


4. The Effect of Acupuncture and Diet on Serum Leptin and Nesfatin-1 Levels in Overweight/Obese Individuals
(Aşırı Kilolu/Obez Bireylerde Akupunktur Ve Diyetin Serum Leptin Ve Nesfatin-1 Düzeylerine Etkisi )
Tevhid AYDIN, Ruhusen KUTLU, Hayriye ALP, İbrahim KILINC
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1270587


5. Investigation Of Home Healthcare Patients' Attitudes And Behaviours Agaınst Covid-19 Vaccines
(Evde Sağlık Hastalarının Covıd-19 Aşılarına Karşı Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi )
Ahmet EVCAN, Özge TUNCER
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1263096


6. The Opinions of Married Women Living in the Metropolitan Area of Turkey on the Family Planning Method they Use: A Qualitative Research
(Türkiye'de Büyükşehirde Yaşayan Evli Kadınların Uyguladıkları Aile Planlaması Yöntemine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma )
Aysu YILDIZ KARAAHMET, Fatma Şule BİLGİÇ
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1262567


7. Evaluation of the Effect of Healthy Lifestyle Behaviors on Gynecological Cancer Awareness in Postmenopausal Women
(Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Jinekolojik Kanser Farkındalığına Etkisinin Değerlendirilmesi )
Serap TEKBAŞ
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1240761


8. Knowledge, attitudes, and behaviours of primary health care workers regarding HPV infection and prevention: an example from Türkiye
(Birinci basamak sağlık çalışanlarının HPV enfeksiyonu ve korunmaya ilişkin bilgi, tutum ve davranışları: Türkiye'den bir örnek )
İrem AKOVA, Nagehan EKİCİ KOŞAROĞLU, Esma KILIÇ
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1310981


9. Mother-Infant Bonding: A Bibliometric Analysis
(Anne Bebek Bağlanması : Bir Bibliyometrik Analiz )
Yıldız BÜYÜKDERELI ATADAĞ, Ahmet Sarper BOZKURT
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1300444


10. Association Between Breastfeeding Attitudes and Depression Risk of Mothers in COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Pandemisinde Annelerin Emzirme Tutumları ve Depresyon Arasındaki İlişki )
Zehra BAYKAL AKMEŞE
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1284075


11. Quantitative Analysis Of Family Medicine Departments And Academicians In The 30th Year In Türkiye
(Türkiye’de Otuzuncu Yılında Aile Hekimliği Anabilim Dalları Ve Akademik Kadroların Nicel İncelenmesi )
Özgür ERDEM, Ahmet YOSUNKAYA, Ali ERDEM
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1293133


12. Evaluation of Posture, Balance, and Gait in Diabetic Patients
(Diyabetik Hastalarda Postür, Denge ve Yürümenin Değerlendirilmesi )
Mehmet Taylan PEKÖZ, Yakup SARICA
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1345491


13. Evaluation of Quality of Paper Reporting Online and Face-to-Face Family Medicine Congresses: A Cross-Sectional Study
(Online ve Yüz Yüze Yapılan Aile Hekimliği Kongrelerinin Bildiri Raporlama Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma )
Ersan GÜRSOY, Mercan YAĞIZ
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1289058


14. Evaluation Of Nutrition During Influence In Children With Atopıc Dermatitis
(Atopik Dermatitli Çocuklarda Süt Çocukluğu Döneminde Beslenmenin Değerlendirilmesi )
Aslı GÜÇLÜ, Ümit AYDOĞAN, Yusuf Çetin DOĞANER, Ahmet BOLAT
(Original Research )   Doi: 10.21763/tjfmpc.1280596Home Page | | Editors | | Archive | | For Authors | | Contact Us | | Search | | Abstracting & Indexing | | Submit Your Manuscript | | About TJFMPC | | Current Issue | | Turkish | | English


TJFMPC (Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care)
Official Journal of Family Medicine Academy
e-ISSN: 1307-2048
© 2016 www.tjfmpc.gen.tr


Your res.: | | TJFMPC is optimized for 1366x768
Your browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) (Browser?) | | TJFMPC is optimized for Chrome
Your ip: 3.80.4.147
11.12.2023 / 15:48