CONTACT USNafiz Bozdemir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
01330
Balcalı- Sarıçam- Adana
Türkiye

E mail:
tjfmpc@gmail.com
tjfmpc@cu.edu.tr

Tel: 90-322-3386060-3087