Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2022, September, Volume 16, No 3     
(issue id: 2022_9_16_3)

 

001


The Effect Of Parenting Stress On The Life Of Children Aged 2-4 During The Covid-19 Pandemic
(Covid-19 Pandemi Sürecinde Anne-Baba Stresinin 2-4 Yaş Çocukların Yaşam Kalitesine Etkisi)
(Original Research)
Selda YORUK, Fatma ERSIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1051193]

 

002


Factors Affecting to the School Aged Children's Dietary Behaviors and Obesity Status: Rural and Urban Area Comparison
(Okul Çağındaki Çocukların Beslenme Davranışları ve Obezite Durumunu Etkileyen Faktörler: Kırsal-Kentsel Alan Karşılaştırması)
(Original Research)
Arzu YORUK, Meryem Ozturk HANEY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1057791]

 

003


The Problems Experienced By Cancer Patients During The Covid-19 Pandemic: A Qualitative Study
(Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kanser Hastalarının Yaşadığı Sorunlar: Nitel Bir Çalışma)
(Original Research)
Fahimeh Hosseinnezhad HENDVARI, Nihal AYDIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1066799]

 

004


The Effects of the COVID-19 Pandemic on Mental Health of University Staff
(COVID-19 Salgınının Üniversite Çalışanlarında Ruhsal Sağlık Üzerine Etkileri)
(Original Research)
Arzu YILDIRIM, Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Bülent YIGIT, Seyda CAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1054830]

 

005


Views of Health Professionals Working in Family Health Centers on Knowledge and Early Diagnosis on Autism
(Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Sağlık Profesyonellerinin Otizm Konusundaki Bilgi ve Erken Tanıya Yönelik Görüşleri)
(Original Research)
Yasar TAMUR, Nesrin Sen CELASIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1041206]

 

006


Factors Affecting Attitude Towards Menopause and Symptom Severity
(Menopoza Yönelik Tutumu ve Semptom Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Ufuk UNLU, Fatma UNLU, Elif Erdoğdu CEYLAN, Nihat YILDIRIM, Fatih ALBAYRAK, Ali Riza SAZAK, Omer CETINEL, Mukaddes AKDIS, Sureyya Anil PELITLI, Nagihan Yildiz CELTEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1097224]

 

007


Evaluation Of The Relationship Between The 'Falling Risk' And Vitamin D Level Of Patients Receiving Neurological Rehabilitation Treatment
(Nörolojik Rehabilitasyon Tedavisi Gören Hastaların Düşme Riskinin D Vitamini Düzeyi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Mehmet VATANSEVER, Cuneyt ARDIC, Serdar KARAKULLUKCU, Osman TOPCU, Ayse SAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.932073]

 

008


Examination of Emotions and Thoughts of Elderly Individuals Regarding COVID-19
(Yaşlı Bireylerin COVID-19’a İlişkin Duygu ve Düşüncelerinin İncelenmesi)
(Original Research)
Hatice TEKIN, Güler Duru ASIRET
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1101602]

 

009


Investigation of Cancer Attitudes and Affecting Factors of Women Registered In A Family Health Center In Erzurum
(Erzurum'da Bir Aile Sağlığı Merkezi'ne Kayıtlı Kadınların Kanser Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi)
(Original Research)
Ozlem ARI, Meral KILIC
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1035670]

 

010


Comparison of The Personal Characteristics of Young Adults and Their Mothers with Toilet Training Experience and Toilet Habits
(Genç Yetişkinler ve Annelerinin Kişisel Özellikleri ile Tuvalet Eğitimi Deneyimi ve Tuvalet Alışkanlıklarının Karşılaştırılması)
(Original Research)
Zeynep OLCER, Ayse CAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1118572]

 

011


What Do The Patients With Prosthesis Related Joint Infections Experience? A Qualitative Research
(Protez İlişkili Eklem Enfeksiyonu Olan Hastalar Neler Yaşıyorlar? Nitel Araştırma)
(Original Research)
Arzu NAZLI, Gizem LIMNILI, Nilgun OZCAKAR, Vildan AVKAN-OGUZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1097949]

 

012


Evaluation of Women's Life Satisfaction and Effecting Factors During COVID-19 Pandemic in Turkey
(COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Kadınların Yaşam Doyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi)
(Original Research)
Meltem UGURLU, Arzu Kul UCTU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1142418]

 

013


Evaluation of The Effect of Using Devices Emitting Blue Light On The Total Sleep Duration of 1-3-Year-Old Children
(1-3 Yaşındaki Çocukların Toplam Uyku Sürelerine Mavi Işık Yayan Cihaz Kullanımının Etkisinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Kubra Kocyigit GULTEPE, Dilek CINGIL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1097355]

 

014


The Importance of Strategic Perception Management in Health Institutions in terms of Patient Satisfaction and Institutional Sustainability
(Sağlık Kurumlarında Stratejik Algı Yönetiminin Hasta Memnuniyeti ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Önemi)
(Review)
Yeter Demir USLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1011849]

 

015


The Use of Health Informatics and Information Technology: The Situation in Botswana
(Sağlık Bilişimi ve Bilgi Teknolojisinin Kullanımı: Botsvana’daki Durum)
(Review)
Olebeng Mpho MACKENZIE, Emel FILIZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1065480]

 

016


Early Age and Forced Marriages At Childhood
(Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Yapılan Evlilikler)
(Review)
Melis Celebi ERKILIC, Birgül PIYAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1097766]