Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2020, June, Volume 14, No 2     
(issue id: 2020_6_14_2)

 

1


Effective Containment of The COVID-19 Pandemic Among Migrants and Refugee: World Health Organization
(Göçmenler ve Mülteciler Arasında COVID-19 Salgınının Etkili Bir Şekilde Kontrol Altına Alınması: Dünya Sağlık Örgütü)
(Letter to the Editor)
Saurabh RamBihariLal SHRIVASTATAVA, Prateek Saurabh SHRIVASTAVA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.723032]

 

2


Covid-19 Infection Experience of a Family Phycisian in Turkey
(Türkiye’de Bir Aile Hekiminin Covid-19 Enfeksiyonu Deneyimi)
(Letter to the Editor)
Nil TEKIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.731521]

 

3


Graphic Estimation of SARS-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2nd of May 2020
(Sars-CoV-2 (Covid 19) salgınının 11 Mart-8 Mayıs zaman çizelgesinde grafik olarak değerlendirilmesi)
(Letter to the Editor)
M. Mumtaz MAZICIOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.731349]

 

4


Evaluation of Gynecological Cancer Awareness of Women’s Applying for A Family Health Center
(Evaluation of Gynecological Cancer Awareness of Women’s Applying for A Family Health Center)
(Original Research)
Ebru GOZUYESIL, Ayten Arıoz DUZGUN, Filiz TAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.730022]

 

5


Assessment of Maintenance Burden in The Caregivers of The Patients Receiving Home Health Care Services
(Assessment of Maintenance Burden in The Caregivers of The Patients Receiving Home Health Care Services)
(Original Research)
Tanyel Sema DAGDEVIREN, Nevgul DEMIR, Didem ADAHAN, Murat DAGDEVIREN, Oguz TEKIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.730172]

 

6


Investigation of Causes of Infant Death in Kayseri Province in 2017
(Kayseri İli 2017 Yılı Bebek Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi)
(Original Research)
Serkan YILDIZ, Mehmet Emin OZDEMIR, Ali Ramazan BENLI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.630448]

 

7


The Relationship Between Geriatric Derpession and Perceived Social Support in Elderly: A Field Study
(Yaşlılarda Algılanan Sosyal Desteğin Geriatrik Depresyon ile İlişkisi: Bir Saha Çalışması)
(Original Research)
Erdem TURKSEVEN, Can ONER, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.633760]

 

8


Factors Influencing Women's Participation in Cancer Screening
(Kadınların Kanser Taramalarına Katılımını Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Yasin ALTUN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.645578]

 

9


The Mammography Screening Ratios and and Factors Affecting to Get It Among Primary Care Health Providers
(Birinci basamak sağlık çalışanlarının mamografi tarama oranları ve etkileyen faktörler)
(Original Research)
Oya DIRICAN, Unal HULUR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.616793]

 

10


The Breastfeeding Applications’ of Child Health Professionals Working in a University Hospital
(Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Çocuk Sağlığı Profesyonellerinin Kendi Çocuklarını Anne Sütüyle Besleme Uygulamaları)
(Original Research)
Hatice Tuba AKBAYRAM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.649529]

 

11


The Relationship Between Thrombocyte Lymphocyte Ratio With Tumor Morphology and Alpha Fetoprotein in Patients with Hepatocellular Carcinoma
(Hepatosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Trombosit Lenfosit Orani’nin Tümör Morfolojisi ve Alfa Fetoprotein ile İlişkisi)
(Original Research)
Umit KARAOGULLARINDAN, Hikmet AKKIZ, Sedef KURAN, Oguz USKUDAR, Halil TASKAYNATAN, Anıl DELIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.659799]

 

12


The Effect of Health Expenditures on Chronic Disease Care of Chronic Patients in Hatay
(Hatay İlinde Kronik Hastalığı Bulunan Bireylerin Cepten Yaptıkları Sağlık Harcamalarının Kronik Hastalık Bakımlarına Etkisi)
(Original Research)
Nuran SAHIN, Cahit OZER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.698564]

 

13


Evaluation of Hepatitis A and Hepatitis B Seroprevalence in Dental Faculty Students and Staff
(Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ve Personellerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Ruhusen KUTLU, Arslan TERLEMEZ, Nur DEMIRBAS, Ahmet Emre HATIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.653932]

 

14


Retrospective Evaluation of Patients Applied to Tuberculosis Dispensary in Osmaniye
(Osmaniye İli Verem Savaş Dispanserliğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Mikail OZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.671678]

 

15


Evaluation of the Approaches of Women Registered to a Family Medicine Unit in Ankara Regarding Having Cervical Cancer Screening Tests
(Ankara’da Bir Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı Kadınların Serviks Kanseri Taramalarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Hatice KUCUKCERAN, Ezgi AGADAYI, Hayriye SENTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.650940]

 

16


Evaluating the Perceptions of Health Staff of Family Medicine Unit about Patient Safety Culture
(Aile Hekimliği Birimi Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Huseyin ELBI, Fatih OZCAN, Beyhan Cengiz OZYURT, Selim ALTAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.672120]

 

17


Relationship Between Cardiovascular Disease Risk with Depression and Retirement in the Turkish Population
(Türk Popülasyonunda Kardiyovasküler Hastalık Riski ile Depresyon ve Emeklilik Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Nukhet KIRAG, Gizem CALISKAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.672843]

 

18


Evaluation of Basic Life Support Short-Term Education Effectiveness in Candidate Teachers
(Öğretmen Adaylarında Temel Yaşam Desteği Kısa Süreli Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Haci Mehmet CALISKAN, Burak CELIK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.638035]

 

19


İki Devlet İlkokulundaki Öğrencilerin Sağlık Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Health Screening Results of Two Public Primary School Students)
(Original Research)
Ebru DIGRAK, Aslıhan OZTURK, Hümeyra ZENGIN, Ayfer TEZEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.640069]

 

20


The Studies Releated to Levonorgestrel Intrauterine System(Lng-Ius)-Mirena® in Turkey
(Levonorgestrelli Rahimiçi Sistem(Lng-Ris)-Mirena® İle İlgili Türkiye'de Yapılmış Çalışmalar)
(Review)
Zeynep AYAZ, Arzu UZUNER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.730231]

 

21


The Relationship Between Nutrition and Worker Efficiency
(Beslenme ve İşçi Verimliliği Arasındaki İlişki)
(Review)
Hakan BOR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.642063]

 

22


Is it Mandatory to Obtain a Health Report in Legal Procedures in the Geriatric Age Group?
(Geriatrik Yaş Grubunda Hukuki İşlemlerde Sağlık Raporu Alınması Zorunlu mu?)
(Review)
Hamit Sirri KETEN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.631318]

 

23


Smartphone Addiction and Adolescence via Public Health View
(Halk Sağlığı Gözüyle Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Ergenlik)
(Review)
Burcu DAYSAL, Gulay YILMAZEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.730254]

 

24


Violence at Healthcare
(Sağlık Hizmetlerinde Şiddet)
(Review)
Ozden GOKDEMIR, Sudip BHATTACHARYA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.653082]

 

25


What We Have Learned About The New Coronavirus Pandemic, Current Diagnostic and Therapeutic Approaches and The Situation in Turkey
(Yeni Koronavirüs Pandemisi ile İlgili Öğrendiklerimiz, Tanı ve Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum)
(Review)
Ruhusen KUTLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.729917]

 

26


Alerjik Rinite Neden Olan Atipik Yerleşimli Alternaria Alternata Olgusu
(A Case of Atypical Alternaria Alternata Causing Allergic Rhinitis)
(Case Report)
Hatice Tuba AKBAYRAM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.649583]