Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2017, December, Volume 11, No 4     
(issue id: 2017_12_11_4)

 

1


Determination of Medication Use Habits of Adults Living in Rural Area
(Kırsal Alanda Yaşayan Yetişkin Bireylerin İlaç Kullanma Alışkanlıklarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Meryem Ozturk HANEY, Aslı Akdeniz KUDUBES
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359661]

 

2


Current Opinions on Family Medicine Residency Training: Part-time vs Full-time Education
(Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Üzerine Güncel Kanaatler: Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı Eğitim)
(Original Research)
Hakan DEMIRCI, Gokhan OCAKOGLU, Aykut ARDIC, Yusuf KARAYUREK, Emre YALCINTAS, Fatih CIFTCI, Nevruz Yildirim TOPAK, Mehtap Karakulak GOMLEKSIZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.358812]

 

3


Evaluation of Medication Adherence in Adults Who Use Multiple Medications in The Context of Illness Perception, Acknowledgement and Attitude Characteristics
(Çoklu İlaç Kullanan Erişkinlerde Tedaviye Uyumun Hastalık Algısı, Bilgi ve Tutum Bağlamında Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Damla Demiray KARA, Ertan MERT, Yucel UYSAL, Ibrahim BASHAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359675]

 

4


Hypertensive Individuals’ Use of Complementary Health Approaches and its Effect on Adherence with Antihypertensive Medication Treatment
(Hipertansif Bireylerin Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımı Kullanımları ve Bunun Antihipertansif İlaç Tedavi Uyumuna Etkisi)
(Original Research)
Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Sebahat GOZUM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359689]

 

5


Vegetable and Fruit Consumption Behaviours of Secondary and High School Students
(Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları)
(Original Research)
Ozcan AYGUN, Gonca Karayagiz MUSLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359809]

 

6


Where Are We Standing on Postpartum Care? A Cross-sectional Community Based Study
(Lohusa Bakımının Neresindeyiz? Kesitsel Tipte Toplum Tabanlı Bir Çalışma)
(Original Research)
Binali CATAK, Can ONER, Sevinc SUTLU, Selcuk KILINC
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359817]

 

7


C-Reactive Protein Levels in Women with Polycystic Ovarian Syndrome and Healthy Controls
(C-reaktif Protein Düzeylerinin Polikistik Over Sendromlu Kadınlar ile Sağlıklı Kadınlarda Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Ozgur YILMAZ, Muzaffer TEMUR, Tuncay KUME, Çiğdem Alper KARAS, Sefa KELEKCI, Yasemin Kilic OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359835]

 

8


Sleep Quality and Related Factors in Medical Residents
(Asistan Hekimlerde Uyku Kalitesi ve İlgili Faktörler)
(Original Research)
Ayse Didem ESEN, Gözde Nizamoğlu MERCAN, Ezgi KACAR, Dilek TOPRAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359842]

 

9


Family Counseling and Social Work in the Context of Social Policy and Family Policies
(Sosyal Politika ve Aile Politikaları Bağlamında Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet)
(Review)
Melahat DEMIRBILEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359850]

 

10


Ganoderma Lucidum Induced Acute Pancreatitis in The Elderly
(Yaşlı Bir Hastada Ganoderma Lucidum Mantarının Yol Açtığı Akut Pankreatit)
(Case Report)
Arif YUKSEL, Emre GEZER, Zeynep Zehra GUMUS, Ozge TUNCER
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.359861]