SEARCH HELP 

* Büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur;
girilen kelimelerin büyük veya küçük harfle yazılması arama sonuçlarını değiştirmez.

* Türkçe karakterler girebilirsiniz;
girilen kelimeler içinde Türkçe karakterler olabilir, arama sırasında Türkçe karakter içeren kelimeler de taranmaktadır.

* Tek kelime arama;
ör.; 'family';
içerisinde 'family' kelimesi geçen tüm makaleler bulunur ve sıralanır.

* Boşlukla ayrılmış birden fazla kelime arama;
ör.; 'diabetes mellitus treatment';
içerisinde 'diabetes mellitus treatment' kelime grubunun birlikte ve yazıldığı gibi yanyana olduğu tüm makaleler bulunur ve sıralanır.

* '-' İşareti ile ayrılmış birden fazla kelime veya kelime grubu arama;
ör.; 'diabetes-family';
içerisinde 'diabetes' ve 'family' kelimelerinden herhangi birinin bulunduğu tüm makaleler bulunur ve sıralanır.
ör.; 'diabetes mellitus-heart disease';
içerisinde 'diabetes mellitus' veya 'heart disease' kelime gruplarından herhangi birinin bulunduğu tüm makaleler bulunur ve sıralanır.