Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2021, September, Volume 15, No 3     
(issue id: 2021_9_15_3)

 

1


The Frequency of Helicobacter pylori in Patients Admitted to Family Health Center
(Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı)
(Original Research)
Abdullah SAKMAN, Yasemin BAYRAM, Mehmet PARLAK, Huseyin GUDUCUOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.813379]

 

2


Are Patients Losing Their Chance of Survival Because They Are Unaware of Having a Myocardial Infarction? A Phenomenological Study
(Hastalar Miyokard Infarktüsü Geçirdiğini Bilmedikleri İçin mi Hayatta Kalma Şansını Kaybediyorlar? Fenomenolojik Bir Çalışma)
(Original Research)
Hatice SUTCU, Damla BAYRAK, Nuran TOSUN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.822967]

 

3


A Study on Awareness and Knowledge Level About Risky Situations in Pregnancy: Can Pregnant Schools Be an Effective Way?
(Gebelikteki Riskli Durumlara İlişkin Farkındalık ve Bilgi Düzeyi Üzerine Bir Çalışma: Gebe Okulları Etkin Bir Yol Olabilir mi?)
(Original Research)
Subasi Huriye ECEM, Can ONER, Huseyin CETIN, Temiz Hatice ESIN, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.825374]

 

4


The Sleep Quality of Roman and Non-Roman older People: A Comparative Study
(Roman ve Roman Olmayan Yaşlıların Uyku Kalitesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma)
(Original Research)
Saliha Bozdogan YESILOT, Ayse Inel MANAV
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.842433]

 

5


Differences in acute childhood poisoning: A single center experience
(Çocuklarda akut zehirlenmelerde farklılıklar: Tek merkez deneyimi)
(Original Research)
Yelda TURKMENOGLU, Alper KACAR, Belen ATES, Gizem GUVENER, Pınar BUTUN, Seda YOLGIDEN, Berna AKSAHIN, Umit SARITAS, Ahmet IRDEM, Omer Faruk BESER
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.807785]

 

6


Support Levels, Quality of Sleep, Perception of Their Babies of Women in The Postpartum Period and Determination of Affecting Factors
(Doğum Sonu Dönemde Kadınların Destek Düzeyleri Uyku Kaliteleri Bebeklerini Algılama Durumları ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi)
(Original Research)
Birsen ARIKAN, Ebru GOZUYESIL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.872076]

 

7


Comparison of Exhaled Carbon Monoxide and Fagerstrom Test for Nicotine Dependency in Non-Cigarette Nicotine Addicts
(Sigara Dışı Nikotin Bağımlılarında Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi ile E-CO Ölçümünün Karşılaştırılması)
(Original Research)
Bektas Murat YALCIN, Esra YALCIN, Tevfik Fikret KARAHAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.802741]

 

8


Relationship between Social Gender Role Attitudes of Students Studying at Faculty of Health Sciences and States of Experiencing Peer Pressure
(Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumları ile Akran Baskısı Yaşama Durumları Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Alaattin ALTIN, Ilknur Aydin AVCI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.811117]

 

9


Spontaneous and Induced Abortions and Its Determinants in Women Aged 15-49
(15-49 Yaş Kadınlarda Kendiliğinden ve İsteyerek Düşükler ve Belirleyicileri)
(Original Research)
Meral CETINKAYA, Yeliz MERCAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.895883]

 

10


The Effect of Puerperant's Obstetric Histories on Infants Feeding Methods in the Postpartum Period
(Lohusaların Obstetrik Öykülerinin Doğum Sonu Bebeklerin Beslenme Şekillerine Etkisi)
(Original Research)
Emine Ibici AKCA, Ayse SENOGLU, Sule Gokyildiz SURUCU, Melike OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.896239]

 

11


Reflections of Social Isolation Experienced by COVID-19 on Family and Marital Life: A Phenomenological Study
(COVID-19 ile Yaşanan Sosyal İzolasyonun Aile ve Evlilik Yaşamına Yansımaları: Fenomenolojik Bir Çalışma)
(Original Research)
Yunus KAYA, Rabiye Akin ISIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.932521]

 

12


Evaluation of the Nutritional Status of Geriatric Individuals with and without Dementia
(Demans Tanısı Alan ve Almayan Geriatrik Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Gülcin YILMAZ, Kezban Esen KARACA
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.883284]

 

13


Knowledge Level and Awareness of Parents with 18–36-Month-Old Children about Autism Spectrum
(18-36 Aylık Çocukları Olan Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Farkındalıkları)
(Original Research)
Baris TOLUK, Ozlem POLAT, Semra YILMAZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.928293]

 

14


Vitamin D levels of Alzheimer's patients compared to other neurology clinic applicants. A case-control study
(Alzheimer hastalarının D vitamini düzeylerinin diğer nöroloji hastaları ile karşılaştırılması. Bir vaka kontrol çalışması)
(Original Research)
Ozgul OCAK, Erkan Melih SAHIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.890372]

 

15


Effects of masks, social distancing and general hygiene recommendations on rotavirus gastroenteritis in children during the COVID-19 pandemic
(COVID-19 pandemisindeki maske, sosyal mesafe ve genel hijyen önerilerinin çocuklardaki rotavirüs gastroenteriti üzerindeki etkileri)
(Original Research)
Eren YILDIZ, Zubeyde DINCER, Mehmet Ali NARSAT, Emrah CIGRI, Funda Catan INAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.933726]

 

16


Determination of Technological Tool Use in School Children (6-10 Years Old) in Covid-19 Pandemic
(Covid-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında (6-10 Yaş) Teknolojik Araç Kullanımının Belirlenmesi)
(Original Research)
Nur Bahar KURU, Merve KOLCU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.887422]

 

17


Cancer Pain: An Analysis of the Quality, Content and Readability of Information on the Internet
(Kanser Ağrısı: İnternetteki Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik, İçerik ve Kalite Açısından Analizi)
(Original Research)
Selin BALTA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.841629]

 

18


The Effect of Menstrual Attitude on Genital Hygiene Behaviors of Nursing Students
(Hemşirelik Öğrencilerinde Menstruasyon Tutumunun Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi)
(Original Research)
Ruken Yagiz ALTINTAS, Sumeyye BAKIR, Irem GUL, Necla SUER, Oya KAVLAK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.931262]

 

19


The Effect of Serum Magnesium Level on Thyroid Functions
(Serum Magnezyum Seviyesinin Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Semih KALYON
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.938854]

 

20


Acute Psychosocial Responses to COVID-19 in Turkey: A Content Analysis
(Türkiye’de COVID-19’a Yönelik İlk Psikososyal Tepkiler: Bir İçerik Analizi)
(Original Research)
Bahanur Malak AKGUN, Adeviye AYDIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.925644]

 

21


Investigation of the Relationship Between Health Literacy and the Traditional Practices of Women Who were in the Postpartum Period
(Postpartum Dönemdeki Kadınların Sağlık Okuryazarlığı ile Geleneksel Uygulamalara Başvurmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Ilknur YESILCINAR, Eda SAHIN, Dilan MERCEN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.865926]

 

22


Psychological Effects of the Pandemic and Healthy Lifestyle Awareness among Working Women
(Çalışan Kadınlarda Pandeminin Ruhsal Etkileri ve Sağlıklı Yaşam Farkındalığı)
(Original Research)
Adeviye AYDIN, Ozlem GUNER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.909485]

 

23


Self-Efficacy in Coping Behaviors of Cancer Patients: Who Am I and What Can I Accomplish?
(Kanser Tanılı Hastaların Baş Etme Davranışlarında Öz-Etkililik: Ben Kimim ve Neleri Gerçekleştirebilirim?)
(Review)
Kamile KIRCA, Sevinc KUTLUTURKAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.744412]

 

24


A Healthcare Service That is Neglected in Vulnerable Individuals: Multidisiciplinary Holistic Approach to Preconception Care
(İncinebilir Bireylerde İhmal Edilen Bir Sağlık Hizmeti: Prekonsepsiyonel Bakıma Multidisipliner Holistik Yaklaşım)
(Review)
Dilek BILGIC, Mukerrem BASLI, Melih BASOGLU, Merlinda Alus TOKAT, Figen YANIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.899903]

 

25


Relationship between Personal Care and Cosmetic Product Use in Pregnancy and Fetal Health
(Gebelikte Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürün Kullanımı ile Fetal Sağlık İlişkisi)
(Review)
Canan SARI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.930868]

 

26


Irritant Contact Dermatitis Caused by Arab Soap: A Case Report
(Arap Sabununun Neden Olduğu İrritan Kontakt Dermatit: Bir Olgu Sunumu)
(Case Report)
Cihan FIDAN, Arzu KARATAS
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.826744]

 

27


Autism Diagnosis in the Core Competency Principle: First Contact, Open Access, All Health Problems
(İlk Temas, Açık Erişim, Tüm Sağlık Sorunları Çekirdek Yeterliği Çerçevesinde Otizm Tanısı)
(Case Report)
Ayse SAHIN, Cuneyt ARDIC
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.854939]

 

28


The Complication of Boiled Fig Leaves Therapy, Phitodermatitis: Case Report
(Kaynatılmış İncir Ağacı Yaprağı Terapisi Komplikasyonu, Fitodermatit: Olgu Sunumu)
(Case Report)
Mustafa Umit Can DOLEK, Cemrenur UYGUN, Serdar OZDEMIR, Abdullah ALGIN, Serkan Emre EROGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.860371]

 

29


Acute Deep Vein Thrombosis Diagnosed in Family Medicine Polyclinic: Case Report
(Aile Hekimliği Polikliniğinde Tanı Alan Akut Derin Ven Trombozu: Olgu Sunumu)
(Case Report)
Saniye ALBAYRAM, Hilal AKSOY, Izzet FIDANCI, Duygu Ayhan BASER, Mustafa CANKURTARAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.871480]