Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2021, March, Volume 15, No 1     
(issue id: 2021_3_15_1)

 

1


Past, present and future of endemic goiter
(Endemik guatrın dünü, bugünü ve yarını)
(Letter to the Editor)
Yilmaz SEZGIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.741955]

 

2


Favipiravir Use in Covid-19 Treatment: Discussed Issues...
(Covid-19 Tedavisinde Favipiravir Kullanımı: Tartışılan Konular...)
(Letter to the Editor)
Izzet Goker KUCUK, Kurtulus ONGEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.787836]

 

3


The Importance of Fecal Occult Blood in Preventive Health Services and the Concept of Chromatography
(Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Gaytada Gizli Kanın Önemi ve Kromatografi Kavramı)
(Letter to the Editor)
Onur OZTURK, Muhammed Emin GOKTEPE, Izzet FIDANCI, Muhammed OKUYUCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.800298]

 

4


Ensuring safety of guests and staffs in hotels from COVID-19 infection: World Health Organization
(Otellerde misafirlerin ve personelin, COVID-19 enfeksiyonundan, güvenliğini sağlamak: Dünya Sağlık Örgütü)
(Letter to the Editor)
Saurabh RamBihariLal SHRIVASTATAVA, Prateek Saurabh SHRIVASTAVA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.800040]

 

5


A Conceptual Approach to Patient-Physician Relationship
(Hasta-Hekim İlişkisine Kavramsal Yaklaşım)
(Letter to the Editor)
Genco GORGU, Makbule Neslisah TAN, Vildan MEVSIM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.716051]

 

6


The Role of Obesity Centers in the Fight against Obesity: The Case of Antalya Province
(Obezite ile Mücadelede Obezite Merkezleri; Antalya İli Örneği)
(Original Research)
Remziye Nur EKE
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.791794]

 

7


Evaluation of Drug Reports Issued in a Family Practice Unit
(Bir Aile Hekimliği Biriminde Düzenlenen İlaç Raporlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Onur OZTURK, Mustafa UNAL, Muhammet Ali ORUC, Mikail OZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.798869]

 

8


Evaluating the Effectiveness of the Two Training Methods for Increasing Nursing Students’ Knowledge Level on Sexually Transmitted Diseases
(Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi Düzeylerini Arttırmaya Yönelik İki Eğitim Yönteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Gonul KURT, Semra ACIKSOZ, Hamide ARSLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.788356]

 

9


Determination of perceived psychological maltreatment level in pregnant women
(Gebelerde algılanan psikolojik eziyet düzeyinin belirlenmesi)
(Original Research)
Kubra GUZEL, Bihter AKIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.780158]

 

10


Using Mobile Applications in Cancer Scanning and Evaluating the Effectiveness
(Kanser Taramasında Mobil Uygulamaların Kullanılması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Basak Asli CANKAYA, Funda Yildirim BAS, Arda CANKAYA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.803805]

 

11


Gynecological Cancer Awareness: Reproductive Age and Postmenopausal Women
(Jinekolojik Kanser Farkındalığı: Üreme Çağı ve Postmenopozal Dönem Kadınlar)
(Original Research)
Derya Kaya SENOL, Filiz POLAT, Merve DOGAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.805231]

 

12


Evaluation of Learning Environment
(Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Giray KOLCU, Mukadder Inci Baser KOLCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.810951]

 

13


Contraceptive Method Preferences of Women and Related Factors in Karabuk Province
(Karabük İlinde Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Semra EROGLU, Vusale AZIZ, Fatma KILIC
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.744282]

 

14


Mammography-Related Pain and Anxiety in Turkish Women: A Cross-sectional Study
(Türk Kadınlarında Mamografiye Bağlı Ağrı ve Anksiyete: Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Nese CELIK, Berrak Mizrak SAHIN, Alaettin UNSAL, Cuneyt CALISIR, Ozlem CAGAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.756832]

 

15


Mindful Attention Awareness, Coping Attitudes and Personal Well-Being of the Olders in COVID-19 Pandemic
(Yaşlılarda Covid-19 Pandemi Sürecinde Bilinçli Farkındalık, Başa Çıkma Tutumları ve Kişisel İyi Oluş)
(Original Research)
Ayse Inel MANAV, Derya ATIK, Ejdane COSKUN, Adile BOZKURT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.808383]

 

16


Awareness and Frequency of Glaucoma in Patients Over 40 Years of Age Admitted to the Family Medicine Outpatient Clinic
(Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran 40 Yaş Üzeri Hastalarda Glokom Farkındalığı ve Sıklığı)
(Original Research)
Murat CAKMAKLIOGULLARI, Didem ADAHAN, Fehmi ALIBEKIROGLU, Nurullah USLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.765993]

 

17


Turkish Validity and Reliability of the Reproductive Coercion Scale
(Üreme Baskısı Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik)
(Original Research)
Rusen OZTURK, Ozlem GUNER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.810973]

 

18


The Impact of Distance Learning Via Videos Through Mobile Phones on Diabetes-Related Knowledge and Habits in Individuals With Type 2 Diabetes
(Tip 2 Diyabetli Bireylere Mobil Telefonları Aracılığı ile Uzaktan Verilen Video Eğitimin Diyabetle İlgili Bilgi ve Alışkanlıklara Etkisi)
(Original Research)
Ali Kamil BAYRAKTAR, Ozlem TEKIR, Hicran YILDIZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.825045]

 

19


Knowledge and Behaviors of Patients Applying to Family Medicine Clinic about Traditional and Complementary Medicine
(Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Davranışları)
(Original Research)
Oznur Kubra ODABAS, Ezgi AGADAYI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.788871]

 

20


The Effect of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Score Knowledge on Risk Reduction in Patients Admitted to the Obesity Center
(Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık Risk Skoru Bilgilendirmesinin Obezite Merkezine Başvuran Hastalarda Risk Azalmasına Etkisi)
(Original Research)
Duygu Ilke YILDIRIM, Mehmet Ali ERYILMAZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.798484]

 

21


A New Comorbidity Accompanying Obesity: Renal Angiomyolipoma
(Obeziteye Eşlik Eden Yeni Bir Komorbidite: Renal Anjiyomiyolipom)
(Original Research)
Aysima Bulca ACAR, Remziye Nur EKE
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.800756]

 

22


The Relationship between Health Sciences Students' Dating Violence Attitudes and Their Professional Roles Against Violence
(Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Flört Şiddeti Tutumlarının Şiddete Karşı Profesyonel Rolleri ile İlişkisi)
(Original Research)
Rusen OZTURK, Duygu METE, Merve ALTINTAS, Mehmet Ali PEKMEZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.807519]

 

23


Can Physical Complaints in High School Students be Symptoms of Internet Addiction?
(Lise Öğrencilerinde Fiziksel Şikâyetler İnternet Bağımlılığı Belirtisi Olabilir mi?)
(Original Research)
Gokmen OZCEYLAN, Dilek TOPRAK, Nurhan DOGAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.808995]

 

24


The Relationship Between Oxytocin Level and Postpartum Depression
(Oksitosin Düzeyi ile Postpartum Depresyon Arasındaki İlişki)
(Review)
Ayseren CEVIK, Sultan ALAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.749563]

 

25


Organizational Structure of İstanbul Kadıköy District Health Directorate in Covid-19 Pandemic Struggle
(Covid-19 Pandemi Mücadelesinde İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünün Organizasyonel Yapısı)
(Review)
Binnur ERDEM, Ayca Demir YILDIRIM, Feyzanur ERDEM, Tugba Yilmaz ESENCAN, Neslihan UYAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.760179]

 

26


Nurse-Led School-Based Healthy Nutrition Themed Motor Play Activities
(Hemşire Liderliğinde Okul Temelli Sağlıklı Beslenme Temalı Motor Oyun Aktiviteleri)
(Review)
Selda CERIM, Meryem Ozturk HANEY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.757153]

 

27


Importance of Home Care Services in Outlook Like Covid-19: A Brief Overview
(Covid-19 Gibi Salgınlarda Evde Bakım Hizmetlerinin Önemi: Kısa Bir Bakış)
(Review)
Nurgul BALCI, Pinar KOCATAKAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.790769]

 

28


Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood During Pandemic
(Pandemi Sırasında Çocuklarda Akut İshal ve Dehidratasyon)
(Case Report)
Muhammet KAVLAKCI, Ozden GOKDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.644783]

 

29


A Patient Using Varenicline During Smoking Cessation and Diagnosed with Type 1 Diabetes: A Case Report
(Sigara Bırakma Sürecinde Vareniklin Kullanan, Tip 1 Diyabet Tanısı Alan Hasta; Olgu Sunumu)
(Case Report)
Selin Adatepe YAPICI, Ayse Elif OZMEN, Muhammet HASAR, Z. Yelda OZER, Cigdem GEREKLIOGLU, Sevgi OZCAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.779217]