Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2021, December, Volume 15, No 4     
(issue id: 2021_12_15_4)

 

1


Building a Strong Front Against the COVID-19 Pandemic: Family Health Nursing
(COVID-19 Salgınına Karşı Güçlü Bir Cephe: Aile Sağlığı Hemşireliği)
(Letter to the Editor)
Ridvan DOGAN, Saime EROL, Kamer GUR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.926796]

 

2


Irritable Bowel Syndrome: Prevalence and Associated Factors in a Faculty of Medicine in Southeast of Turkey
(İrritabl Barsak Sendromu: Türkiye’nin Güneyinde Bir Tıp Fakültesinde Prevalans ve İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Hatice Tuba AKBAYRAM
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.970954]

 

3


An Investigation of Infertile Individuals’ Anxiety Levels, Social Support Perceptions, and Marital Adjustment
(İnfertil Bireylerin Kaygı Düzeyleri, Sosyal Destek Algısı ve Evlilik Uyumunun İncelenmesi)
(Original Research)
Ayse SENOGLU, Hatice Tuba AKBAYRAM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.865981]

 

4


The Relationship between Sociodemographic Characteristics and Perception of Family Functionality in 12–15-Year-Old Students
(12-15 Yaşlarındaki Çocukların Sosyodemografik Özellikleri ve Aile İşlevselliği Algısı Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Ferdag YILDIRIM, Zeynep Temel MERT
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.822299]

 

5


The Effects of the COVID-19 Pandemic on People With Rare Diseases
(COVİD-19 Pandemisinin Nadir Hastalığı Olan Bireyler Üzerindeki Etkisi)
(Original Research)
Merve Deniz Pak GURE
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.918503]

 

6


Listening in Medical Education: From Where to Where?
(Tıp Eğitiminde Dinleme: Nereden Nereye?)
(Original Research)
Makbule Neslisah TAN, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.931560]

 

7


Evaluation of Smoking Cessation Status in Family Medicine Outpatient Clinic
(Aile Hekimliği Polikliniğinde Sigara Bırakma Durumunun Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Feyzanur ERDEM, Merve ALTUN, Erva UCUNCU, Halime Dilber KIRAZ, Secil ARICA
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.888345]

 

8


An Investigation of the Relationship between Mothers’ Traumatic Delivery Perception and Maternal Attachment
(Annelerde Algılanan Travmatik Doğum Algısı ile Maternal Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Iffet Nur CALISIR, Hacer Alan DIKMEN, Kamile MARAKOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.908264]

 

9


Turkish Adaptation of Psychological Insulin Resistance Scale in Diabetic Patients
(Diyabetli Hastalarda Psikolojik İnsülin Direnci Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması)
(Original Research)
Kevser ISIK, Hilal YILDIRIM, Zeliha CENGIZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.864093]

 

10


Evaluation of Health Services Provided to People Coming From Abroad and Getting Isolation Due to The Pandemic
(Yurtdışından Türkiye’ye Gelen ve Pandemi Nedeniyle İzolasyona Alınan Kişilere Verilen Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Cigdem CERIT, Ahmet Onder PORSUK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.927737]

 

11


Identify Risk Behaviors of Students High Schools
(Lise Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Zeynep DANIS, Selma KAHRAMAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.938266]

 

12


Dietary Supplement Use in Adults and Related Factors During the COVID-19 Epidemic
(COVID-19 Salgını Sürecinde Yetişkinlerde Gıda Takviyesi Kullanımı ve İlişkili Etmenler)
(Original Research)
Kevser Tari SELCUK, Nursel SAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.980495]

 

13


Screening of Helicobacter Pylori in Patients with Dyspeptic Complaints with the Urea Breath Test and Its Usability in Family Medicine
(Üre Nefes Testi ile Helicobacter Pylori’nin Dispeptik Şikâyetleri Olan Hastalarda Taranması ve Aile Hekimliğinde Kullanılabilirliği)
(Original Research)
Mustafa BAYRAKTAR, Resat DABAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.865772]

 

14


Determination of Anxiety Levels of Healthcare Professionals Preferring to Stay in Guest Houses and Hotels Due to the COVID-19 Pandemic
(COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Misafirhane ve Otellerde Konaklamayı Tercih Eden Sağlık Çalışanlarının Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Muhammet Ali ORUC, Erdinc YAVUZ, Nagihan AYAR, Murat YILMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.986453]

 

15


A Turkish Validity and Reliability Study of The Decisional Balance Scale in Obese and Highly Weight People
(Obez ve Fazla Kilolu Kişilerde Karar Dengesi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)
(Original Research)
Tugba CALISKAN, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.897814]

 

16


The Relationship Between Health Locus of Control and Health Behaviors in Adolescents: A Cross-sectional Study
(Adolesanlarda Sağlık Denetim Odağı ile Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Yeliz Kara ALKIR, Nesrin ILHAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.949155]

 

17


The Effect of Breastfeeding Education Given to Mothers in the Accompanying Mother Unit on the Attitude and Knowledge of Feeding
(Refakatçi Anne Ünitesinde Kalan Annelere Verilen Eğitimin Annelerin Beslenme Tutumu ve Bilgisi Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Gulsah Kos AKSİN, Burcu Kayhan TETIK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.883156]

 

18


Spouse Support Perception of Pregnants and Associeted Factors
(Gebelerin Eş Desteği Algıları ve İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Zeynep YUKSEKAL, Mine YURDAKUL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.971774]

 

19


Menopause Through The Eyes of Menopausal Women: An Example of Qualitative Research
(Menopoz Dönemindeki Kadınların Gözüyle Menopoz: Nitel Bir Araştırma)
(Original Research)
Filiz POLAT, Fatma KARASU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.902774]

 

20


Chronic Respiratory Diseases and Health Expenditure: Panel Regression Analysis
(Kronik Solunum Yolu Hastalıkları ve Sağlık Harcamaları: Panel Regresyon Analizi)
(Original Research)
Canser BOZ, Haluk ZULFIKAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.883176]

 

21


Turkish Validity and Reliability Study of Beliefs About Child TV Viewing Scale
(Çocuk Televizyon İzleme İnançları Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması)
(Original Research)
Guler KARAKAYA, Funda Kardas OZDEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.970623]

 

22


Evaluation of the Covid-19 Pandemic and the Psychological Effects of Protective Behaviors on Individuals
(Covid-19 Pandemisi ve Koruyucu Davranışların Bireyler Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Meltem UNAL, Sebahat GUCUK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.937696]

 

23


The Validity and Reliability of Turkish Version of Basic Scale on Insomnia Complaints and Quality of Sleep
(Uykusuzluk Şikayetleri ve Uyku Kalitesi Temel Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği)
(Original Research)
Irem MIHCIOGLU, Cem MALAKCIOGLU, Hacer Hicran MUTLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.971532]

 

24


Urinary Incontinence in Women Aged 25-64 in Turkey: A Cross-Sectional Research
(Türkiye’de 25-64 Yaş Arası Kadınlarda İdrar Kaçırma: Kesitsel Bir Araştırma)
(Original Research)
Fatih OZCAN, Cuneyd OZKURKCUGIL, Nilay ETILER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.956210]

 

25


Comparison of Self-Esteem and Social Anxiety Levels of Adolescents Who Wear Spectacles and Who Do Not
(Gözlük Kullanan ve Kullanmayan Adolesanların Benlik Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması)
(Original Research)
Duygu Yalinbas YETER, Erman BOZALI, Ayla Uzun CICEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.976914]

 

26


Turkish Validity And Reliability Study of Spirituality Index of Well-Being
(Spiritüel İyilik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması)
(Original Research)
Esra SERBEST, Zumrut Akgun SAHIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.1002394]

 

27


Coronavirus Anxiety and Implementation of Protective Measures of Cleaning Staff Working in A Pandemic Hospital
(Bir Pandemi Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Koronavirüs Kaygısı ve Koruyucu Önlemleri Uygulama Durumları)
(Original Research)
Tugba Aydin YILDIRIM, Serife Sen OZTURK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.968006]

 

28


Investigation of the Relationship between Pain Level and General Comfort in Palliative Care Patients
(Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı Düzeyi ile Genel Konfor Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Tugba MENEKLI, Runida DOGAN, Sibel SENTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.989985]

 

29


Genetics / Genomic in Pediatric Nursing
(Pediatri Hemşireliğinde Genetik/Genomik)
(Review)
Emine Bayrak AYKAN, Berna Eren FIDANCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.900034]