Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2020, September, Volume 14, No 3     
(issue id: 2020_9_14_3)

 

1


The Effect of Nurses’ Profession Commitment Situation to Tendency of Making Medical Error
(Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Durumlarının Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerine Etkisi)
(Original Research)
Aysun UYSAL, Papatya KARAKURT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.646889]

 

2


Identification of Distress Levels in Pregnant Women: A Descriptive and Cross-Sectional Study
(Gebelerin Distres Düzeylerinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma)
(Original Research)
Meltem AKBAS, Sirin CELIKKANAT, Sule Gokyildiz SURUCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.699627]

 

3


Community-Based Cancer Screening: Reaching The Target Population
(Toplum Tabanlı Kanser Taraması: Hedef Topluma Ulaşmak)
(Original Research)
Ozden GOKDEMIR, Mehtap KARTAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.696263]

 

4


Ateroskleroz ile İlişkili Hematolojik Parametrelerin Obezite ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Relationship Between Obesity and Hematological Parameters Associated with Atherosclerosis)
(Original Research)
Turkan Pasali KILIT, Yasemin KURTOGLU, Celal KILIT, Fatma Emel KOCAK, Ozlem GENC
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.654382]

 

5


The Relationship Between Depression, Anxiety and Stress Levels of Overweight and Obese Adolescents: The Sample of İstanbul
(Fazla Kilolu ve Obez Adölesanların Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri: İstanbul Örneği)
(Original Research)
Aysun ARDIC
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.665955]

 

6


The Frequency and Some Causes of Anemia in Patients with Diabetes Mellitus with Normal Renal Function
(Böbrek Fonksiyonları Normal Olan Diyabetes Mellitus Hastalarında Anemi Sıklığı ve Bazı Nedenleri)
(Original Research)
Elif Fatma Ozkan PEHLIVANOGLU, Hüseyin BALCIOGLU, Ugur BILGE, Pinar YILDIZ, İlhami UNLUOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.776312]

 

7


The Relationship Between Nomophobia Levels and Academic Successes in Medical Faculty Students
(Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Nurcan Akbas GUNES, Sebahat GUCUK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.691384]

 

8


Association of Proton Pump Inhibitors Use and Renal Functions in Elderly
(Yaşlılarda Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Renal Fonksiyonlarla İlişkisi)
(Original Research)
Alper ALP, Sibel ERSAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.698985]

 

9


Creutzfeldt-Jacob Disease, As a Rare Cause of Dementia Should Not be Forgotten: Single-Center Experience
(Tek Merkez Deneyimi: Unutulmaması Gereken Nadir Bir Demans Nedeni Olarak Creutzfeldt-Jakob Hastalığı)
(Original Research)
Turgay DEMIR, Kezban ASLAN, Sebnem BICAKCI, Mehmet Taylan PEKOZ, Mehmet BALAL, Meltem DEMIRKIRAN, Hacer BOZDEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.721832]

 

10


The Effect of Personal Safety Training Program For Pre School Children
(Ana Sınıfı Öğrencilerine Uygulanan Beden Güvenliği Eğitim Programının Etkinliği)
(Original Research)
Ayse Sezer BALCI, Nurcan KOLAC, Seda KOCABAS, Seval YAŞAR, Tugba GURSOY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.654347]

 

11


Psychiatric Comorbidity and Psychosocial Impairments in Children with Dermatologic Disorders
(Dermatolojik Bozukluğu Olan Çocuklarda Psikiyatrik Komorbidite ve Psikososyal Bozulma)
(Original Research)
Ayla Uzun CICEK, Rukiye Yasak GUNER, Seda Aybuke SARI, Sibel Berksoy HAYTA, Melih AKYOL, Selim CAM
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.709443]

 

12


HbA1c Monitoring in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Treated with Iron Deficiency Anemia
(Demir Eksikliği Anemisi Tedavisi Alan Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda HbA1c Takibi)
(Original Research)
Asli Türkozen ERDOGAN, Zeynep ASIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.726528]

 

13


The Relationship Between Adherence to Medication and Quality of Life and Health Perception in Hypertensive Patients
(Hipertansiyon Hastalarında İlaç Tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi ve Sağlık Algısıyla İlişkisi)
(Original Research)
Nilufer EMRE, Tamer EDIRNE, Aysun OZSAHIN, Nilgun COBAN, Aybuke Yanik BARISKAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.725974]

 

14


The Intergenerational Dimension of Traditional Practices Used by Mother in Infant Care
(Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Uygulamaların Kuşaklararası Boyutu)
(Original Research)
Aylin PEKYIGIT, Dilek YILDIZ, Berna Eren FIDANCI, Burcu Calik BAGRIYANIK, Ozgenur DEHMEN, Tugba KOCAK, Sema ALTINTAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.733696]

 

15


Effects of Progressive Muscle Relaxation Exercises on Sexual Quality of Life in Women During Pregnancy
(Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Gebelikte Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Hacer Alan DIKMEN, Ilknur Munevver GONENC, Yasemin SANLI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.727126]

 

16


A Pilot Study on Stress and Coping Strategies in Infertile Women under in Vitro Fertilization Treatment
(Tüp Bebek Tedavisi Gören İnfertil Bireylerde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları Üzerine Pilot Bir Çalışma)
(Original Research)
Can KARPAT, Habib ERENSOY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.737420]

 

17


Determination of The Relationship Between External Pelvic Measurements and Body Mass Index in Young Adults
(Genç Erişkinlerde Dış Pelvik Ölçümler ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Sukriye Deniz MUTLUAY, Emine DEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.722541]

 

18


Histopathological Examination Results and Treatment Modalities of Patients After Pigmented Lesion Excision For Cosmetic Reasons
(Estetik Amaçlı Pigmente Lezyon Eksizyonu İçin Başvuran Hastaların Histopatolojik İnceleme Sonuçları ve Tedavi Yönetimi)
(Original Research)
Mehmet Can SAKI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.693482]

 

19


Multidisciplinary Team Approach in Diabetes Self Management
(Diyabet Öz Yönetiminde Çok Disiplinli Ekip Yaklaşımı)
(Review)
Arzu YILDIRIM, Arif Bayram HACIHASANOGLU, Nafiz BOZDEMIR, Rabia Hacihasanoglu ASILAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.698927]

 

20


A Hydatid Cyst Case Diagnosed in Recurrent Urinary Tract Infection Examination of a Pediatric Patient
(Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyon İncelemesi Sırasında Tanı Alan Çocuk Hastada Ortaya Çıkan Kist Hidatik Olgusu)
(Case Report)
Izzet Goker KUCUK, Sirin KUCUK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.734511]