Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2020, December, Volume 14, No 4     
(issue id: 2020_12_14_4)

 

1


Evaluation of Health Related Quality of Life, Healthy Lifestyle Behaviors and Weight Loss Interventions According to Body Mass Index in Adults
(Yetişkinlerde Beden Kitle İndeksine Göre Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Zayıflama Girişimlerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Fatma KOCAMAN, Berrin TELATAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.697221]

 

2


Attitudes of Adult Patients Applying to Family Medicine Outpatient Clinic on Healthy Nutrition
(Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastaların Sağlıklı Beslenme Hakkındaki Tutumları )
(Original Research)
Fatih KARACIF, Gaye CELIKCAN, Alis OZCAKIR, Yesim UNCU, Zuleyha ALPER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.681986]

 

3


Factors Affecting Overweight and Obesity among Urban Adults: A Case of Samsun Province, Turkey
(Kentsel Yetişkinlerde Aşırı Kilo ve Obeziteyi etkileyen faktörler: Samsun İli Örneği, Türkiye)
(Original Research)
Mehmet BOZOGLU, Ugur BASER, Seyma ORAK, Humeyra KALELIOGLU, Shamsheer HAQ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.718594]

 

4


Rational Use of Medicines by Mothers Having Children Under Five Years Old and Factors Affecting Their Medication Use
(Beş Yaş Altı Çocuğu Olan Annelerin Akılcı İlaç Kullanım Durumu ve Etkileyen Etmenler)
(Original Research)
Ayca Seda CINAR, Yeliz MERCAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.738244]

 

5


Determination of Women’s Genital Hygiene Behaviors
(Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Selen ERGUN, Gulsah GOK, Emine Gul KARLIDAG, Sezer Er GUNERI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.706830]

 

6


Standard or Population Specific Skin Patch Test Series? Results of 615 patients with a pre-diagnosed of Allergic Contact Dermatitis
(Standart Test mi, yoksa Popülasyona Özel Deri Yama Testi Serisi mi? Allerjik Kontakt Dermatit Ön Tanısı Alan 615 Hastanın Sonuçları)
(Original Research)
Sait YESILLIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.699264]

 

7


Determination of Breastfeeding Behaviors and Infant Feeding Attitudes of Mothers with 4-6 Months Old Baby
(4-6 Aylık Bebeği olan Annelerin Emzirme Davranışları ile Bebek Beslenme Tutumlarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Ilknur YILDIZ, Zehra GOLBASI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.744227]

 

8


Evaluation of Potential Drug-drug Interactions in the Prescriptions in Outpatient Settings
(Ayaktan Tedavi Edilen Hasta Reçetelerinde Potansiyel İlaç-ilaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Seckin ENGIN, Elif Nur BARUT, F. Sena SEZEN, Ersin YARIS
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.713208]

 

9


Evaluation of Clinical and Microbiological Features of Vulvovaginitis in Prepubertal Girls
(Prepubertal Kız Çocuklarında Vulvovajinitin Klinik ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Zeliha HAYTOGLU, Ozlem Ozgur GUNDESLIOGLU, Filiz KIBAR, Nurdan EVLIYAOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.721917]

 

10


Yeni Doğum Yapmış Kadınların Aile Hekimlerinden Aldıkları Doğum Sonu Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Women’s Received Pospartum Care Services From Family Practicioners)
(Original Research)
Emine Özel GUN, Can ONER, Huseyin CETIN, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.725853]

 

11


Missed Opportunities in Adolescent Health: An Overview From Turkey
(Ergen Sağlığında Kaçırılmış Fırsatlar: Türkiye’den Genel Bir Bakış)
(Original Research)
Asya Banu BABAOGLU, Ulken Tunga BABAOGLU, Sibel Oymak YALCIN, Busra TOZDUMAN, Halide Yesim KARAKAS, Mustafa TOZUN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.742560]

 

12


Determination of Beck Depression Inventory Scores of the Patients in a Hemodialysis Center: Evaluation with a Holistic Approach
(Bir Hemodiyaliz Merkezindeki Hastalarının Beck Depresyon Envanteri Puanlarının Belirlenmesi: Holistik Bir Yaklaşımla Değerlendirme)
(Original Research)
Ali Timucin ATAYOGLU, Sibel DOGAN, Mehmet Erhan SAYALI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.716172]

 

13


Identification of Women’s Attitudes towards Early Diagnosis of Cervical Cancer
(Kadınların Servikal Kanserin Erken Tanısına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi)
(Original Research)
Meltem AKBAS, Sule Gokyildiz SURUCU, Burcu Avcibay VURGEC
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.766646]

 

14


Birth Control Methods Used by Men and Their Attitudes towards the Male Birth Control Pill
(Erkeklerin Kullandığı Doğum Kontrol Yöntemleri ve Erkek Doğum Kontrol Hapına Karşı Tutumları)
(Original Research)
Izzet Goker KUCUK, Utku ESER, Murat CEVIK, Raziye Sule GUMUSTAKIM, Kurtulus ONGEL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.762554]

 

15


Evaluation of Patients' Attitudes Towards Using Patient Rights
(Hastaların Hasta Hakları Kullanma Tutumlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Ferzan KALAYCI, Nazike DURUK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.767160]

 

16


Evaluation of Anxiety Levels and Sleep Quality of Family Members Providing Home Care Services: A Case-Control Study
(Evde Bakım Hizmeti Veren Aile Bireylerinin Anksiyete Düzeyleri ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi: Vaka-kontrol Çalışması)
(Original Research)
Nurcan Akbas GUNES
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.765490]

 

17


Nutrition, Health Behaviour Changes, and Eating Behaviours of Adults During the COVID 19 Pandemic Period
(COVID 19 Pandemi Döneminde Yetişkinlerin Beslenme, Sağlık Davranışı Değişiklikleri ve Yeme Davranışları)
(Original Research)
Gülperi DEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.792397]

 

18


Evaluation of zona zoster cases occuring in cancer- diagnosed patients
(Kanser tanısı almış hastalarda ortaya çıkan zona zoster vakalarının retrospektif değerlendirilmesi)
(Original Research)
Nagihan Yildiz CELTEK, Ufuk UNLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.766986]

 

19


Relation Between the Characteristics of the Mother, The Gestation and The Prenatal Attachment
(Anne Özellikleri, Gebelik ve Doğum Öncesi Bağlanma Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Sati Gul KAPISIZ, Esra Calik VAR, Veli DUYAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.739981]

 

20


Physicians’ antibiotic prescription behaviors in patients with sore throat: a comparison of family physicians and ENT doctors
(Boğaz ağrılı hastalarda hekimlerin antibiyotik yazma davranışları: Aile hekimleriyle KBB hekimlerinin karşılaştırılması)
(Original Research)
Yesim BASAL, H. Sema BASAK, Aylin ERYILMAZ, Ceren GUNEL, Okay BASAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.743319]

 

21


Evaluation of Contraceptive Methods Used by Married Women of Reproductive Age
(Üreme Çağındaki Evli Kadınların Kullandıkları Kontraseptif Yöntemlerin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Meltem UGURLU, Bediye OZTAS, Gonul KURT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.785577]

 

22


Examination of the menopausal period according to Meleis' Theory of Transition
(Menopozal dönemin Meleis’in Geçiş Teorisi’ne göre incelenmesi)
(Review)
Aslihan Ozturk EYIMAYA, Ayfer TEZEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.723892]

 

23


The Importance and Use of Spirituality in Family Counseling
(Aile Danışmanlığında Tinselliğin Önemi ve Kullanımı)
(Review)
Fulya Akgul GOK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.751910]