Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2019, September, Volume 13, No 3     
(issue id: 2019_9_13_3)

 

1


Beliefs of Primary Health Service Professionals Towards Mental Disorders
(Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançların İncelenmesi)
(Original Research)
Adile TUMER, Nukhet KIRAG, Sibel COSKUN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609760]

 

2


Examination of Healthy Lifestyle Behaviours in Older Adults with Chronic Disease
(Kronik Hastalığı Olan Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi)
(Original Research)
Medine YILMAZ, Gulcin UYANIK, Emine BOCKUN, Yasemin TOKEM, Nil TEKIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.442410]

 

3


Retrospective Analysis of Patients Who Have Followed by Home Care Services in Tokat Central District
(Tokat İl Merkezinde Yaşayan Evde Bakım Birimi Tarafından Takip Edilmiş Hastaların Retrospektif İncelenmesi)
(Original Research)
Mehtap TASOVA, Nagihan Yildiz CELTEK, Ufuk UNLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609794]

 

4


Assessment of Quality of Life in Caregivers of the Patients with Hematologic Neoplasms
(Hematolojik Neoplazmı Olan Hastaların Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Cigdem GEREKLIOGLU, Asli KORUR, Suheyl ASMA, Nurhilal BUYUKKURT, Soner SOLMAZ, Can BOGA, Hakan OZDOGU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610806]

 

5


Knowledge, Attitudes, Behaviors of Families on Rotavirus Vaccine
(Ailelerin Rotavirüs Aşısı Hakkındaki Bilgi, Tutum, Davranışları)
(Original Research)
Püren Cura ECEVIT, Burcu Kayhan TETIK, Aynur ERTURK, Fatma Inci ARIKAN, Yildiz Dallar BILGE
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610635]

 

6


Student Nurses’ Hand Hygiene Beliefs and Practices
(Öğrenci Hemşirelerin El Hijyeni İnanç ve Uygulamaları)
(Original Research)
Aliye Okgun ALCAN, Eda DOLGUN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609778]

 

7


Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan (3-6 Yaş) Ebeveynlerin Cinsel Eğitim Tutumlarının Belirlenmesi
(The Determination of Sexual Education Attitudes of Parents with Preschool Children (3-6 Ages))
(Original Research)
Nilüfer TUGUT, Zehra GOLBASI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610610]

 

8


Demographic Features of Fall-Related Trauma in Geriatric Population in the Emergency Department: 5 Years Experience
(Acil Servise Düşme Nedenli Travma Nedeniyle Başvuran Yaşlı Populasyonun Demografik Özellikleri: 5 Yıllık Deneyim)
(Original Research)
Erdem TURKSEVEN, Can ONER, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609684]

 

9


Bir Aile Sağlığı Merkezinde Erişkinlerde Gece Yeme Sendromu Sıklığının Araştırılması
(Investigation of Night Eating Syndrome Frequency in Adults in a Family Health Center)
(Original Research)
Ahmet ERAY, Elif ATES, Turan SET
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610577]

 

10


Family Physicians' Knowledge Level of Musculoskeletal System Anatomy: Cross-Sectional Study in Kahramanmaras City
(Aile Hekimlerinin Kas-İskelet Sistem Anatomisi Bilgi Düzeyi: Kahramanmaraş İlinde Kesitsel Çalışma)
(Original Research)
Bulent GUNERI, Murat UZEL, Adem DOGANER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610659]

 

11


Bebek Ölümlerinin Temel Nedenleri Değişiyor mu? Kayıt Temelli Kesitsel bir Çalışma
(Do Infant Death Causes Change? A Database Originated Cross-Sectional Study)
(Original Research)
Binali CATAK, Can ONER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609770]

 

12


The Influence of the Education Provided to Family Caregivers on Bedridden Patients and Caregivers: A Randomized Controlled Study
(Evde Sağlık Hizmeti Alan Bağımlı Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerine Verilen Eğitimin Hastalara ve Bakım Verenlere Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma)
(Original Research)
Züleyha OGUR, Sebahat GOZUM, Erdogan TAS, Nurcan YALCINDAG, Mehtap ALPAK, Osman HAYRAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.446108]

 

13


Prevalence of Vitamin D Deficiency in Healthy Adults
(Sağlıklı Yetişkinlerde D Vitamini Eksikliği Prevalansı)
(Original Research)
Esra Paydas HATAYSAL, Beyza SARACLIGIL, Sedat ABUSOGLU, Ali UNLU, Hüsamettin VATANSEV
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.451729]

 

14


The Effect of Inpatient Bowel and Bladder Training Given by The Nurse At a Rehabilitation Clinic on Sphincter Control
(Bir Rehabilitasyon Kliniğinde Yatan Hastalara Hemşire Tarafından Verilen Mesane ve Bağırsak Eğitiminin Sfinkter Kontrolüne Etkisi)
(Original Research)
Emine Miray DUYAR, Bahar INKAYA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610835]

 

15


Evaluation of Anxiety in Patients with Irritable Bowel Syndrome
(İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Anksiyete Değerlendirmesi)
(Original Research)
Arzu BILEN, Halil OZCAN, Omer TOPDAGI, Habib BILEN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609949]

 

16


Approach to Sexual Health in Primary Care
(Birinci Basamakta Cinsel Sağlığa Yaklaşım)
(Review)
Aydan AKSOYEK, Taner CANATAR, Akatlı Kursad OZSAHIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610826]

 

17


Çevresel Olarak Toksik Bir Ağır Metal Olan Kurşunun Fetüs Sağlığı Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Lead of an Environmental Toxic Heavy Metal on Fetus Health)
(Review)
Hatice Gürgen SIMSEK, Ayse Emel ONAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.478783]

 

18


Potential Effects of Magnesium on Gestational Diabetes Mellitus
(Gestasyonel Diabetes Mellitus Üzerinde Magnezyumun Olası Etkileri)
(Review)
Esra TUNCER, Hulya YARDIMCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609668]

 

19


Social Work With Families: “First Session”
(Ailelerle Sosyal Hizmet: “İlk Oturum”)
(Review)
Gul KARAHAN, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.609845]

 

20


A Three-Stage Assessment of a Case of Polycystic Liver Disease, Based on the Principles of Family Medicine
(Polikistik Karaciğer Hastalığı olan Olgunun, Aile Hekimliği İlkelerine göre Üç Aşamalı Değerlendirilmesi)
(Case Report)
Sanjay KINI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.610837]