Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2019, June, Volume 13, No 2     
(issue id: 2019_6_13_2)

 

1


Evaluation of Prenatal Care Services in Istanbul Adalar District
(İstanbul Adalar İlçesi Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Nicelik ve Niteliğinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Emine Ozge CAKIR, Can ONER, Huseyin CETIN, Engin Ersin SIMSEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569443]

 

2


Knowledge, Attitude and Behaviors of Women between the Ages of 40-69 on Early Detection of Breast Cancer
(40-69 Yaş Arası Kadınların Meme Kanserinin Erken Tespiti Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları)
(Original Research)
Celalettin CEVIK, Soner GUNES, T. Dilara HATTATOGLU, M. Asim SATICI, Baris BULUT, S. Ceyda SAHIN, Merve KOCATAS, Lacin CIFTLIK, Serkan KAYGUSUZ, Erhan ESER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569469]

 

3


Attitudes of Physicians and Nurses Towards the Disabled and Awareness of Applications for the Disabled in a University Hospital
(Üniversite Hastanesindeki Doktor ve Hemşirelerin Engellilere Yönelik Uygulamalar Konusundaki Farkındalıkları ve Engellilere Yönelik Tutumları)
(Original Research)
Elif KILIC, Rıza CITIL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569484]

 

4


Retrospective Evaluation of White Code Based Files in Tokat Province Between 2012 and 2014
(Tokat İlinde 2012-2014 Yılları Arasında Beyaz Kod Kaynaklı Açılan Dosyaların Retrospektif Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Serhat GULPINAR, Yunus Emre BULUT, Rıza CITIL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569497]

 

5


The Fatalism Approaches According to The Frequency of Occupational Accidents and Other Sociodemographic Characteristics of Health Workers
(Sağlık Çalışanlarının İş Kazası Geçirme Sıklığı ve Diğer Sosyodemografik Özelliklerine Göre Kadercilik Yaklaşımlarının İncelenmesi)
(Original Research)
Yasin UZUNTARLA, Fatma UZUNTARLA
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569677]

 

6


Malnutrition in Home Care Patients
(Evde Bakım Hastalarında Malnütrisyon)
(Original Research)
Sabah TUZUN, Nazli HACIAGAOGLU, Mustafa Resat DABAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569695]

 

7


What Do the Adults Know About the Cancer Screening Programs?
(Yetişkinler Kanser Tarama Programları Hakkında Ne Biliyor?)
(Original Research)
İlknur GOL, Ozum ERKIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569706]

 

8


Are routine detailed screening tests in healthy children necessary?
(Sağlıklı çocuklarda ayrıntılı tarama testleri gerekli mi?)
(Original Research)
Derya KALYONCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.430406]

 

9


Prenatal Breastfeeding Training in Turkish Women: How are the effects?
(Türk Kadınlarında Doğum Öncesi Anne Sütü Eğitimi: Etkileri Nasıldır?)
(Original Research)
Hatice Tuba AKBAYRAM, Huseyin Avni SAHIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569762]

 

10


Effect of Follow-Up Visit Frequencies on Weight Lost: A Historical Cohort Study
(İzlem Sıklığının Kilo Kaybı Üzerine Etkisi: Bir Retrospektif Kohort Çalışması)
(Original Research)
Elif ATES, Turan SET, Gamze DUR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569836]

 

11


Examination of Factors Affecting to Secondary Traumatic Stress, Cynicism and Burnout in Healthcare Professionals
(Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres, Sinizm ve Tükenmişliğe Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi)
(Original Research)
Levent B. KIDAK, Gunseli YILDIRIM, Irfan YURDABAKAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.446111]

 

12


Determining The Prevalence Of Obesity And The Effective Risk Factors In Adolescents In The Age Group Of 15-18 Years At A Secondary School
(Bir Ortaöğretim Kurumundaki 15-18 Yaş Adölesanlarda Obezite Prevelansı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi)
(Original Research)
Burcu Aykanat GIRGIN, Ozlem Bulantekin DUZALAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.454771]

 

13


Factors Affecting the Presence of Fever in Children Brought to the Emergency Department with Fever Complaint
(Acil Servise Yüksek Ateş Yakınmasıyla Getirilen Çocuklarda Ateş Varlığı Üzerinde Etkili Olan Faktörler)
(Original Research)
Baris KARABULUT, Kenan TOPAL, Cigdem GEREKLIOGLU, Huseyin AKSOY, Umit ÇELIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569886]

 

14


The Frequency of Tobacco and Tobacco Product Use in Medical Faculty Students
(Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı)
(Original Research)
Ruhusen KUTLU, Celalettin VATANSEV, Nur DEMIRBAS, Sadik TASER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569908]

 

15


A Different Dimension in Promoting Breastfeeding: Paternal Support
(Emzirme Sürecinin Desteklenmesinde Farklı Bir Boyut: Baba Desteği)
(Review)
Gulsun AYRAN, Ayda CELEBIOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569920]

 

16


Meta-Analysis Steps and Reporting
(Meta-Analiz Basamakları ve Raporlanması)
(Review)
Zeynep ASIK, Mehmet OZEN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.569924]