Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2019, March, Volume 13, No 1     
(issue id: 2019_3_13_1)

 

1


Level of Individuals’ Knowledge About Age-Related Macular Degeneration
(Bireylerin Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hakkında Bilgi Düzeyi)
(Original Research)
Aslihan Ciflik BOLLUK, Volkan BOLLUK, Nilgun OZCAKAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.527942]

 

2


How Does Telephone Consultation Effect Immunization Rates of the Elderly?
(Yaşlılarda Bağışıklama Oranını Telefonla Bilgilendirme Nasıl Etkiliyor?)
(Original Research)
Guzel DISCIGIL, Busra KORKMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.527949]

 

3


Evaluation of Menopausal Perception and Health Literacy in Women Menopausal Period with Chronic Disease
(Kronik Hastalığı Olan Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Menopoz Algısı ve Sağlık Okur Yazarlığının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Derya Kaya SENOL, Ozlem Bulantekin DUZALAN, Sibel SARIKAYA, Busra OZEN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.428217]

 

4


Alternative Measurements to Waist Circumference in Diabetic Obese Females
(Diyabetik Obez Kadınlarda Bel Çevresine Alternatif Ölçüm Yöntemleri)
(Original Research)
Sabah TUZUN, Can ONER, Mehmet AKMAN, Burak OLMEZ, Resat DABAK, Ekrem ORBAY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.527970]

 

5


Sexual Function and Dyadic Adjustment in Infertile Women
(İnfertilite Sorunu Yaşayan Kadınlarda Cinsel İşlev Durumu ve Çift Uyumu)
(Original Research)
Ferda KABA, Nuray Egelioglu CETISLI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.527975]

 

6


Knowledge on Tobacco Control Campaigns and Recommendations for Reduction of Tobacco Use: A Cross-Sectional Study Recommendations for Reduction of Tobacco Use
(Tütün Kontrolü Kampanyaları Bilgi Durumları ve Tütün Kullanımının Azaltılması Önerileri: Kesitsel Çalışma Tütün Kullanımı Azaltılması İçin Öneriler)
(Original Research)
Sebahat GUCUK, İbrahim Levent YILDIRMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528009]

 

7


Assessment of Anemia Situation in the Elderly Who Attend Health Care at Home
(Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuran Yaşlı Hastalarda Anemi Sıklığı ve MCV Değerlerinin Sosyodemografik Değişkenler ve Sağlık Durumuna Göre Dağılımı)
(Original Research)
Arzu AYRALER
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.420962]

 

8


The Impact of Family and Social Support during the First Six Months after Attempt for Smoking Cessation
(Sigara Bırakmada Aile Desteğinin ve Sosyal Desteğin İlk Altı Aylık Dönemdeki Etkisi)
(Original Research)
Bektas Murat YALCIN, Mustafa UNAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528022]

 

9


HBV and HDV Seroprevalence among Healthy People Admitted for Hepatitis B Vaccination
(HBV and HDV Seroprevalence among Healthy People Admitted for Hepatitis B Vaccination)
(Original Research)
Attiya Sabeen RAHMAN, Muhammad AMIR, Muhammad Asadullah SIDDIQUI, Qaiser JAMAL, Mehwish RIAZ, Adnan AZIZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528253]

 

10


Mental Problems Accompanying Diabetes and Management of Diabetes
(Diyabete Eşlik Eden Ruhsal Sorunlar ve Diyabet Yönetimi)
(Review)
Ilyas CAPOGLU, Arzu YILDIRIM, Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Ali CAYKOYLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.415456]

 

11


Noncommunicable Diseases as A New Urban Epidemic
(Yeni Bir Kentsel Epidemi Olarak Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar)
(Review)
Gulay YILMAZEL, Fevziye CETINKAYA, Melis NACAR, Zeynep BAYKAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528035]

 

12


Prediabetes: An Update and a Rational for Diagnostic Confusion
(Prediyabet: Tanısal Karmaşayı Engellemek İçin bir Güncelleme)
(Review)
Okan Sefa BAKINER, Emre BOZKIRLI, Aydan AKSOYEK, Akatlı Kursad OZSAHIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528045]

 

13


Managing Zoonotic Tinea Corporis in Primary Care: A Case Report
(Zoonotik Tinea Corporis'in Birinci Basamakta Yönetimi: Bir Olgu Sunumu)
(Case Report)
Gamze DAGBAGLI, Candan KENDIR, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528051]

 

14


Geriatric Celiac Disease: An Overlooked Diagnosis
(Geriatrik Çölyak Hastalığı: Gözden Kaçan Tanı)
(Case Report)
Tolga DUZENLI, Alpaslan TANOGLU, Taner AKYOL, Muammer KARA, Yusuf YAZGAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528056]

 

15


Bilateral temporomandibular joint ankylosis
(Bilateral temporomandibular joint ankylosis)
(Case Report)
Shruthi HEDGE, Jasmine Shanthi KAMATH, Vidya AJILA, Subhas G BABU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528258]

 

16


Vascular Type Eagle Syndrome: A Case of Styloid Process-Carotid Artery Syndrome with Operation
(Vascular Type Eagle Syndrome: A Case of Styloid Process-Carotid Artery Syndrome with Operation)
(Case Report)
Sinan ALTUN, Hatice Boyacioglu DOGRU, Gökcen AKCICEK, Nihal AVCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.528061]