Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2018, September, Volume 12, No 3     
(issue id: 2018_9_12_3)

 

1


Effect of Unsuccessful Weight Loss Dietary Interventions on Cardiovascular Risk
(Belirlenen Hedeflere Ulaşamayan Kilo Verdirici Diyet Girişimlerinin Kardiyovasküler Risk Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Eda TURE, Ertan MERT, Yucel UYSAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452404]

 

2


Does Telephone Consultancy Reduce Intensity in the Emergencies? Viewpoints of the Primary Healthcare Workers
(Telefon Danışmanlığı Acillerdeki Yoğunluğu Azaltır Mı? Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Bakış Açıları)
(Original Research)
Ozgur ERDEM, Fatma OZDEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452425]

 

3


The Relationship Between Impact of Pregnancy Complaints on The Life Quality of The Pregnant Women and Their Psychosocial Health Level
(Gebelikteki Yakınmaların Yaşam Kalitesine Etkisi ile Psikososyal Sağlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi)
(Original Research)
Yesim Aksoy DERYA, Zeliha OZSAHIN, Tuba UCAR, Cigdem ERDEMOGLU, Hacer UNVER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452447]

 

4


Attitudes Towards the Practice of Rational Drug Use by Practitioners and Factors Influencing Drug Writing
(Pratisyen Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımı Uygulaması Konusunda Tutumları ve İlaç Yazımlarını Şekillendiren Faktörler)
(Original Research)
Burak METE, Erkay NACAR, Cigdem TEKIN, Deniz BEKTAS, Erkan PEHLIVAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452461]

 

5


The Detection of Coronary Intensive Care Unit Patients’ Patient Learning Requirements
(Koroner Yoğun Bakım Hastalarının Hasta Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi)
(Original Research)
Sibel Karaca SIVRIKAYA, Gunay ERDEM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452466]

 

6


Self-Perceived Health Status and Yoga-Related Perceptions among Yoga Practitioner
(YogaYapan Bireylerin Sağlık Durum Algısı ve Yogaya İlişkin Görüşleri)
(Original Research)
Ozum ERKIN, Nesteren AKCAY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452471]

 

7


Web Based Medical Education Management System; Special Brief Result Report
(Web Tabanlı Tıp Eğitimi Yönetim Sistemi Geliştirilmesi; Özel Sonuç Raporu Özeti)
(Original Research)
Ibrahim BASHAN, Yucel UYSAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452475]

 

8


Knowledge, Attitude and Behaviors of Adults About Adulthood Immunization
(Erişkinlerin Erişkin Aşıları Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları)
(Original Research)
Arzu UZUNER, Sule ARABACI, Ata Ismail YUCEEL, Ali Cem KOCATURK, Ebru KAYNAR, Abdulhakeem KHAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452487]

 

9


An Older Klinefelter's Syndrome Case with Bipolar Mood Disorder Living in Rural Area in Turkey
(Türkiye Kırsalında Yaşayan Bipolar Mizaç Bozukluğu Olan Yaşlı Bir Klinefelter's Sendromu Vakası)
(Case Report)
Hakan DEMIRCI, Metin ARIF, Ali TOPAK, Cetin TURAN, Ali Riza TURKOGLU, Koray AYAR, Ibrahim TAYMUR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452492]

 

10


A Young Man with a Palpable Parathyroid Tumor Presented by Renal Colic
(Renal Kolik Şikayeti ile Başvuran Genç Bir Erkek Hastada Palpe Edilebilen Paratiroid Tümör Birlikteliği)
(Case Report)
Hakan DEMIRCI, Deniz Azkan TURE, Funda Muserref TURKMEN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.452494]