Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2018, June, Volume 12, No 2     
(issue id: 2018_6_12_2)

 

1


Assistant Physicians Knowledge and Attitudes about Defensive Medical Practices, Work-Related Stress and Burnout Levels
(Hekimlerin, Defansif Tıp Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları, İşe Bağlı Gerginlik ve Tükenmişlik Düzeyleri)
(Original Research)
Omer GOCEN, Ahmet YILMAZ, Hamza ASLANHAN, Tahsin CELEPKOLU, Suheyp TUNCAY, Emre DIRICAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432454]

 

2


The Association Between the Neutrophil Lymphocyte Ratio and Vitamın D Levels
(Nötrofil Lenfosit Oranı ile Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişki)
(Original Research)
Funda Yildirim BAS, Bahriye ARSLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432455]

 

3


Female healthcare workers and breast cancer screening
(Kadın Sağlık Çalışanları ve Meme Kanseri Taraması)
(Original Research)
Aynur YALCINTAS, Aylin Baydar ARTANTAS, Püren Cura ECEVIT, Tuğba OZDEMIRKAN, Yusuf USTU, Mehmet UGURLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432462]

 

4


Antenatal Care and Breastfeeding
(Doğum Öncesi Bakım ve Emzirme Davranışı)
(Original Research)
İlknur GOL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432466]

 

5


Healthy Lifestyle and Having Problems of Health of Individuals Living in A Neighbourhood of Karesi Country in Balıkesir
(Balıkesir Karesi İlçesine Bağlı Bir Mahallede Yaşayan Kişilerin Sağlık Sorunu Yaşama Durumları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları)
(Original Research)
Celalettin CEVIK, Sibel ERGUN, Ibrahim ALDEMIR, Saliha SENCE
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432535]

 

6


Autism Spectrum Disorder Nutrition
(Otizm Spektrum Bozukluğunda Beslenme)
(Original Research)
Şenay ILIK, Fatma Kübra SAYIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: DOI: 10.21763/tjfmpc.432543]

 

7


Evaluation of Health Locus of Control of Individuals with Type 2 Diabetes
(Tip 2 Diyabetli Bireylerin Sağlık Kontrol Odaklarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Mustafa KILIC, Selda ARSLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432547]

 

8


Medical Social Work Practices after Sexual Assault against Women
(Kadına Yönelik Cinsel Saldırı Sonrası Müdahalede Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları)
(Review)
Semra SARUC, Husnunur ASLANTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432550]

 

9


Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991-2016)
(Kalite Güvencesi ve Kalite Geliştirme Arasında: 25 Yıllık EQuiP Tarihçesi (1991-2016))
(Review)
Ulrik Bak KIRK, Vildan MEVSIM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432552]

 

10


Late Onset Linear Sclorederma
(Geç Başlangıçlı Lineer Skleroderma)
(Case Report)
Ismet SEVIMLI, Perihan OZTURK, Mehmet Kamil MULAYIM, Hulya NAZIK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.432556]