Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2018, March, Volume 12, No 1     
(issue id: 2018_3_12_1)

 

1


Family Life Events in Printed Media
(Yazılı Basında Aile Yaşam Olayları)
(Original Research)
Gul KARAHAN, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399937]

 

2


Evaluation of Multiple Drug Using Status by Sociodemographic Characteristics of Individuals with Chronic Disease
(Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Çoklu İlaç Kullanım Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Burcu Kayhan TETIK, Isilay Gedik TEKINEMRE, Hacer Gozde GUL, Burak METE, Samima HASSANLI, Wadee ALHURAIBI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399950]

 

3


Should Iodine be Supported in Pregnancy? A Hospital Based Study
(Gebelikte İyot Desteği Gerekli Midir? Hastane Temelli Bir Çalışma)
(Original Research)
Hulya PARILDAR, Guldeniz Aksan DESTELI, Tevfik Berk BILDACI, Ozlem CIGERLI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.400112]

 

4


Examination of Professional Commitment Level of Social Workers According to Some Variables
(Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi)
(Original Research)
Semra SARUC, Husnunur ASLANTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399922]

 

5


Awareness, Attitudes and Behaviors of Parents for Child Exposure to Tobacco Smoke
(Sigaranın Çocuğa Etkileri Konusunda Ailelerin Farkındalıkları, Tutum ve Davranışları)
(Original Research)
Seda TOPCU, Elanur AKIN, Betul ULUKOL, Filiz Simsek ORHON, Sevgi BASKAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399918]

 

6


Relationship Between Preconception Care and Pregnancy Planning Status with Folic Acid and Smoking: A Cross-Sectional Study
(Gebelik Öncesi Bakım Alma ve Gebeliklerin Planlı Olma Durumunun Folik Asit ve Sigara İle İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma)
(Original Research)
Ceyhun YURTSEVER, Turan SET
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399914]

 

7


Parent-Child Relationships and Bullying
(Ebeveyn-Çocuk İlişkisi ve Zorbalık)
(Review)
Ayse OZADA, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399941]

 

8


Health Service Delivery Models and Tele-Health for the Elderly Living in Rural Areas
(Kırsal Alanda Yaşayan Yaşlılar için Sağlık Hizmeti Sunum Modelleri ve Tele-Sağlık)
(Review)
Yasemin Demir AVCI, Sebahat GOZUM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.400067]

 

9


An Allergic Reaction in the Treatment of Bupropion Hcl: A Case Report
(Bupropion Hcl Tedavisinde Gelişen Alerjik Reaksiyon: Olgu Sunumu)
(Case Report)
Sebahat GUCUK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.399935]

 

10


Central Hemangioma Involving the Mandible: A Rare Condition: Case Report and Review of Literature
(Mandibulayı İçeren Sentral Hemanjiom: Ender Bir Durum: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
(Case Report)
Jasmine Shanthi KAMATH, Raghavendra KINI, Sangeetha R., Sivakumar MURUKAN, Vathsala NAIK, Ananya MADIYAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.400159]