Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2018, December, Volume 12, No 4     
(issue id: 2018_12_12_4)

 

1


Awareness of Pregnants About the Harms of Smoking to Baby- Multi-centered Primary Care Research
(Gebelerin Sigaranın Bebeğe Zararları Hakkındaki Farkındalıkları -Çok Merkezli Birinci Basamak Araştırması)
(Original Research)
Onur OZTURK, Mustafa UNAL, Gulsah OZTURK, Izzet FIDANCI, Ozlem KIZILTAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.462912]

 

2


Marital Satisfaction of Couples with Behcet and Familial Mediterranean Fever
(Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastaliği Olan Çiftlerde Evlilik Doyumu)
(Original Research)
Merve Deniz Pak GURE, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465765]

 

3


What Women Think About Their Spouses’ Participation to The Arrangement of Fertility?
(Kadınlar Eşlerinin Doğurganlığın Düzenlenmesine Katılımı Konusunda Ne Düşünüyor? )
(Original Research)
Dilek BILGIC, Gubahtiyar DEMIREL, Gulseren DAGLAR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.462898]

 

4


The Effect of Autonomic Neural Control on the Cardiovascular System in Patients with Depression
(Depresyonlu Hastalarda Otonom Nöral Kontrolün Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Ibrahim BASHAN, Abdullah TEKIN, Hatice Goknur TEKIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.462909]

 

5


Examination of the Relationship Among Depressive Symptom, Loneliness and Eating Attitudes in University Students with Sociodemographic Characteristics
(Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirti, Yalnızlık ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Özelliklerle Birlikte İncelenmesi)
(Original Research)
Arzu YILDIRIM, Rabia Hacihasanoglu ASILAR, Papatya KARAKURT, Canturk CAPIK, Necla KASIMOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.462906]

 

6


Prevalence and risk factors for voice problems in imams
(İmamlarda Ses Rahatsızlığı Prevelansı ve Risk Faktörleri)
(Original Research)
Selman SARICA
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.462896]

 

7


A tobacco use survey among university students focusing on waterpipe use and relationship between first-tried tobacco product and becoming an established smoker
(Üniversite öğrencilerinde nargile odaklı tütün ürünleri kullanımı ve ilk denenen tütün ürünü ile tütün ürünü kullanıcısına dönüşme arasındaki ilişki)
(Original Research)
Recep Erol SEZER, Ozlem TANRIOVER, Guliz Dirimen ARIKAN, Mehtap KACAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465766]

 

8


Evaluation of The Group Visits Method Used in Obesity Management
(Obezite Yönetiminde Kullanılan Grup Görüşmeleri Yönteminin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Z. Yelda OZER, Hatice KURDAK, Sevgi OZCAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465916]

 

9


Global Tobacco Epidemic and Tobacco Control
(Küresel Tütün Kullanımı Salgını ve Kontrolü)
(Review)
Toker ERGUDER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465777]

 

10


“Tactics” of the Food Industry and Preventive Approach in Public Health Perspective
(Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Gıda Endüstrisi “Taktikleri” ve Önleme Yaklaşımları)
(Review)
Zeynep DEVRAN, Dilek ASLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465769]

 

11


Electronic Nicotine Delivery Systems-Electronic Cigarettes: A New Challenge for Public Health
(Elektronik Nikotin İletim Sistemleri-Elektronik Sigaralar: Hayatımıza Giren Yeni Bir Halk Sağlığı Tehlikesi)
(Review)
Ozlem TANRIOVER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465770]

 

12


Four Patients With Different Characteristics in Smoking and Cessation-Case Series
(Sigarayı İçme ve Bırakma Konusunda Farklı Özellikte Dört Hasta- Olgu Serisi)
(Case Report)
Mustafa UNAL, Onur OZTURK, Mustafa Yasin SELCUK, Bektas Murat YALCIN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.465776]