Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2017, September, Volume 11, No 3     
(issue id: 2017_9_11_3)

 

1


Implementation of Double-Duty Actions to Counter the Public Health Challenge of Double Malnutrition
(Çift Kötü Beslenmenin Halk Sağlığına Meydan Okumasına Karşı Çift Görevli Eylemlerin Uygulanması)
(Letter to the Editor)
Saurabh RamBihariLal SHRIVASTATAVA, Prateek Saurabh SHRIVASTAVA, Jegadeesh RAMASAMY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336130]

 

2


Health Literacy of Students Who Applied to Medical and Nursing Faculty in Dokuz Eylul University
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp ve Hemşirelik Fakültelerine Başvuran Öğrencilerin, Sağlık Okuryazarlık Düzeyi)
(Original Research)
Candan KENDIR, Kursad AKKAYA, Inan ARSLANTAS, Mehtap KARTAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336167]

 

3


Sociodemographic Characteristics and Smoking Status of Marriage Applicants in Izmit, Turkey
(İzmit’te Evlilik Adaylarının Sosyodemografik Özellikleri ve Sigara Kullanım Durumları)
(Original Research)
Fatih OZCAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336133]

 

4


Reliability and Validity of Turkish Version of Scale of Patient Overall Satisfaction with Primary Care Physicians (SPOSPCP)
(Hastaların Birinci Basamak Hekimlerinden Genel Memnuniyet Ölçeği (SPOSPCP) Türkçe Geçerlilik - Güvenilirlik Çalışması)
(Original Research)
Begum Bicer ŞAHIN, Suleyman GORPELIOGLU, Hulya YIKILKAN, Derya Iren AKBIYIK, Cenk AYPAK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336138]

 

5


Health Literacy Measurements with The Newest Vital Sign Instrument Among Adolescents from Dubai, United Arab Emirates
(Birleşmiş Arap Emirlikleri, Dubai’de Adölosanlar Arasında En Yeni Vital Bulgular Aracı ile Sağlık Okuryazarlığı Ölçümü)
(Original Research)
Niyi AWOFESO, Ahmad Al ZAROONI, Moyosola BAMIDELE, Moyosola BAMIDELE
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336147]

 

6


Turkish Adaptation Study Of Multidimensional Observation Scale For Elderly Subjects
(Yaşlı Bireyler İçin Çok Boyutlu Gözlem Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması)
(Original Research)
Haldun SOYGUR, Veli DUYAN, Ergun HASGUL, Mustafa ADIBATMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336150]

 

7


Evaluation of The Factors Which Affect the Sleep Habit and Quality of Health College Students
(Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Uyku Alışkanlığı ve Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Sibel ERGUN, Songul DURAN, Merve GULTEKIN, Sinem YANAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336155]

 

8


The Selection of Journal and Submission Process During Preparation of Scientific Articles
(Makale Yazımında Dergi Seçimi ve Dergiye Gönderme Süreci)
(Review)
Hakan YAMAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336159]

 

9


Primary Care Approaches in Lip Palate Clefts and Prevention
(Dudak Damak Yarıklarında ve Önlemede Birinci Basamak Yaklaşımları)
(Review)
Aslıhan OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336160]

 

10


Brucella Sakroiliitis in a Patient Presenting with Walking Disorder
(Yürüme Bozukluğuyla Başvuran Hastada Brusella Sakroileiti)
(Case Report)
Fatma Goksin CIHAN, Medine Merve KARADEMIRCI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.336161]