Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2017, June, Volume 11, No 2     
(issue id: 2017_6_11_2)

 

1


Training of Contracted Family Physicians in Turkey
(Türkiye’de Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi)
(Letter to the Editor)
Sinan BULUT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317707]

 

2


Factors Related to Loneliness Among the Elderly Living at Home in Turkey
(Türkiye’de Evde Yaşayan Yaşlıların Yalnızlığı ile İlişkili Faktörler)
(Original Research)
Meryem Ozturk HANEY, Zuhal BAHAR, Ayse BESE, Dilay ACIL, Tugba YARDIMCI, Saadet COMEZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317717]

 

3


Validity and Reliability of Turkish Version of Deprivation in Primary Care Questionnaire (DiPCare–Q)
(Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yoksunluk Anketinin (DiPCare–Q) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)
(Original Research)
Fikriye YILMAZ, Burcu YILMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317738]

 

4


The Effects of Type II Diabetes Mellitus on Renal Parameters with Hypertensive Patients: Comparative Study
(Hipertansif Hastalarda Tip II Diabetes Mellitusun Renal Parametreler Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma)
(Original Research)
Hamza ASLANHAN, Ahmet YILMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317779]

 

5


Connection Between Mothers and Hopelessness According to the Person or Place Where the Child is Left to Look at
(Çocuğun, Bakıma Bırakıldığı Kişi veya Yere Göre Annenin Umutsuzluk Durumu)
(Original Research)
Izzet FIDANCI, Gokce ISCAN, İlknur FIDANCI, Enes GUMUS, Ozlem KIZILTAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317787]

 

6


The Determination of Home Accident Risks and Measures to Prevent Accident of Children: Quasi-Experimental Research
(Çocukların Evlerdeki Kaza Risklerinin Belirlenmesi ve Önlemlerin Alınması: Yarı-Deneysel Araştırma)
(Original Research)
Eda DOLGUN, Aslı KALKIM, Sibel ERGUN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317852]

 

7


Scale Development in Behavioral Sciences (Based on Exploratory Factor Analysis)
(Davranış Bilimlerinde Ölçek Geliştirme (Açıklayıcı Faktör Analizine Dayalı))
(Review)
Irfan YURDABAKAN, Sait CUM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.317880]

 

8


Diagnostic Criteria of Parasomnias and Other Paroxysmal Events in Sleep
(Parasomniler ve Uykuda Görülen Diğer Paroksismal Olaylarda Tanı Kriterleri)
(Review)
Mehmet Taylan PEKOZ, Duygu Kurt GOK, Hacer BOZDEMIR, Kezban ASLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.318059]

 

9


Genetic Inheritance of Developmental Dysplasia of the Hip: Case Report
(Gelişimsel Kalça Displazisi Genetik Geçişi Üzerine: Olgu Sunumu)
(Case Report)
Onur OZTURK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.318062]

 

10


A Case of Post-Caesarean Scar Endometrioma
(Geçirilmiş Sezaryen Sonrası Skar Endometrioma Olgusu)
(Case Report)
Ilyas ERKEN, Gizem LIMNILI, Nilgun OZCAKAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.318067]