Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2017, March, Volume 11, No 1     
(issue id: 2017_3_11_1)

 

1


Cigarette, A Child!
(Sigara, Bir Evlat!)
(Letter to the Editor)
Onur OZTURK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295607]

 

2


Birth Control Plans and Affecting Factors Among Women in Western Nigeria
(Batı Nijerya’da Kadınlarda Doğum Kontrolü Planları ve Etkileyen Faktörler)
(Original Research)
Nafisat Oladayo AKINTAYO-USMAN, Olusola John FATUNMBI, Saheed Opeyemi USMAN, Oluwakemi EDET-UTAN, Oluwadamilola Aminat OLUBERU, Chidiebere Azubuike OMEONU, Abdulfatah IBRAHIM, Florence AYENI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295632]

 

3


Investigation of the Effect of Level of Family Needs Coverage that Nursing Care Given to Family with Disabled Children
(Engelli Çocukların Ailesine Verilen Hemşirelik Bakımının Aile Gereksinimini Karşılama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi)
(Original Research)
Elif BILSIN, Zumrut BASBAKKAL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295638]

 

4


The Determination of Epilepsy Prevalance in Adana City Center and Relationship with Sociodemographical Factors
(Adana İl Merkezinde Epilepsi Prevalansı ve Sosyodemografik Faktörlerle İlişkisi)
(Original Research)
Mehmet BALAL, Turgay DEMIR, Kezban ASLAN, Hacer BOZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.296272]

 

5


The Use of Simulation in Continuing Professional Development: A Comparison of Family Physicians’ Awareness in Mersin and in Ann-Arbor
(Sürekli Mesleki Gelişimde Simülasyon Kullanımı: Mersin ve Ann-Arbor Aile Hekimlerinin Farkındalığının Karşılaştırılması)
(Original Research)
Ibrahim BASHAN, Deborah Moulton ROONEY, James Matthew COOKE
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295812]

 

6


Retrospective Analysis of Green Coloured Prescriptions Isuued in A Family Medicine Unit
(Bir Aile Hekimliği Biriminde Düzenlenen Yeşil Reçetelerin Geriye Dönük İncelenmesi)
(Brief Report)
Onur OZTURK, Gulsah OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295890]

 

7


Family Medicine and Some Reporting Practices
(Aile Hekimliği ve Bazı Rapor Verme Uygulamaları)
(Review)
Ramazan VURAL, Hakan YAMAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295820]

 

8


The Breastfeeding in Adolescent Mothers
(Adölesan Annelerde Emzirme)
(Review)
Gulsen ISIK, Nuray Egelioglu CETISLI
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.296329]

 

9


PFAPA Syndrome (Periodic fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis)
(PFAPA Sendromu (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit Birlikteliği))
(Case Report)
Ayse Nur TOPUZ, Selin KIZILGOK, Mahir SERBES, Nafiz BOZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295947]

 

10


Perianal Tuberculosis in A Male Patient with Diabetes Mellitus
(Diyabetli Erkek Bir Hastada Perianal Tüberküloz)
(Case Report)
Murat Ozgur KILIC, Cemile SAGLAM, Cevat CAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.295954]