Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2016, September, Volume 10, No 3     
(issue id: 2016_9_10_3)

 

1


Apitherapy in Primary Care
(Birinci Basamakta Apiterapi)
(Letter to the Editor)
Onur OZTURK, Mustafa Yasin SELCUK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.56770]

 

2


Oyo State Students and Malaria Management
(Oyo Eyaleti Öğrencileri ve Sıtma Yönetimi)
(Original Research)
Abdulfatah IBRAHIM, Oluwadamilola Aminat OLUBERU, Saheed Opeyemi USMAN, Nafisat Oladayo AKINTAYO-USMAN, Ibiwumi Nafisat ISOLA, Titilope E. OJEDIRAN, Tonubari FADERO
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.33433]

 

3


Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study
(Bir Sanayi Kompleksinde Çalışan Çocukların Aile İçi Şiddete Maruziyetleri ve İlgili Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma)
(Original Research)
Seyhan HIDIROGLU, Melda KARAVUS, Ozlem TANRIOVER, Turhan SALVA, Emel LULECI, Bulent HEREK
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.78232]

 

4


Serum HbsAg and Anti-Hbs Levels with Hepatitis B Vaccination Status in Hospital Staff Admitted for Health Screening
(Sağlık Taraması İçin Başvuran Hastane Personelinde Serum HbsAg ve Anti-Hbs Düzeyleri İle Hepatit B Aşılanma Durumu)
(Original Research)
Ruhusen KUTLU, Nur DEMIRBAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.11383]

 

5


Habit of Using Social Media and Correlation of Social Media Addiction, Self Esteem, Perceived Social Support in Adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Sosyal Medya Bağımlılığı, Benlik Saygısı ve Algılanan Sosyal Destek İlişkisi)
(Original Research)
Ozlem UZUN, Veli YILDIRIM, Erman UZUN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.16425]

 

6


The Main Philosophical and Metodological Considerations in the Evolution of Physical Sciences
(Fiziksel Bilimlerin Evriminde Başlıca Felsefi ve Metodik Düşünceler)
(Review)
Suleyman BOZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.23040]

 

7


Interventions to Develop Caregivers Competence of Families Caregivers of Patients with Stroke: A Systematic Review
(İnmeli Hastaların Ailelerinin, Bakım Verme Yeterliliğini Geliştirmek İçin Yapılan Girişimler: Sistematik Derleme)
(Review)
Yasemin Demir AVCI, Sebahat GOZUM, Zeynep OZER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.46799]

 

8


Munchausen Hemoptysis: A Rare Type of Factitious Disorder
(Munchausen Hemoptizi: Nadir Görülen Bir Yapay Bozukluk Çeşidi)
(Case Report)
Ebru ALTINTAS, Akatlı Kursad OZSAHIN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.28677]

 

9


Congenital Diaphragmatic Hernia in A Patient Presenting with Fever and Respiratory Distress
(Ateş ve Solunum Sıkıntısı ile Başvuran Hastada Konjenital Diyafram Hernisi)
(Case Report)
Abdulkadir KAYA, Mevlut DEMIR, Mahmut POLAT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.54203]