Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2016, June, Volume 10, No 2     
(issue id: 2016_6_10_2)

 

1


Sociodemographic and Clinical Characteristics of the Patients Registered by Home Care Services Unit of A State Hospital
(Bir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden Hizmet Alan Hastaların Sosyo-Demografik ve Klinik Özellikleri)
(Original Research)
Nevgul DEMIR, Didem SUNAY, Feyza YUCEL, Tanyel Sema DAGDEVIREN, Rukiyye TURKER, Ayben KOCAOZ, Osman Ozcan ARIMAN
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.203848]

 

2


Barriers to Drug Adherence
(İlaç Kullanım Uyumuna Engeller)
(Original Research)
Akatlı Kursad OZSAHIN, Filiz Eksi HAYDARDEDEOGLU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.205027]

 

3


Increased P Wave Dispersion In Patients With Diabetic Ketoacidosis
(Diyabetik Ketoasidozun P Dalga Dispersiyonu Üzerine Etkisi)
(Original Research)
Cihan FIDAN, Bunyamin YAVUZ, Omer SEN, Derun Taner ERTUGRUL, Yasar NAZLIGUL
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.215996]

 

4


Some Critical Points in the Methods and Philosphy of Physical Sciences
(Fiziksel Bilimlerin Felsefesi ve ve Metotlarındaki Bazı Kritik Noktalar)
(Review)
Suleyman BOZDEMIR
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.198602]

 

5


Primary Care Practise in Turkey and Training of Contracted Family Physicians
(Türkiye’de Aile Hekimliği Uygulaması ve Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi)
(Review)
Yildiz YARDIMCI, Derya Iren AKBIYIK, Cenk AYPAK, Hulya YIKILKAN, Suleyman GORPELIOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.207946]

 

6


Waterpipe Smoking: an Incidios Threat for The Young
(Nargile Kullanımı: Gençler İçin Sinsi Tehdit)
(Review)
Suheyl ASMA, Cigdem GEREKLIOGLU, Asli KORUR, Soner SOLMAZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.207978]

 

7


Using Simulation-Based Education to Improve Residents’ Clinical Decision Making Skills in Developing Countries
(Gelişmekte Olan Ülkelerde Asistanların Klinik Karar Verme Becerilerini Geliştirmek İçin Simülasyon Temelli Eğitim Uygulaması)
(Review)
Ibrahim BASHAN, James Matthew COOKE, Deborah Moulton ROONEY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.215600]

 

8


Epileptic Seizure and Non epileptic Psychogenic Seizure Differential Diagnosis in Primary Health Care
(Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Epileptik Nöbet ve Non Epileptik Psikojen Nöbet Ayırıcı Tanısı)
(Review)
Mehmet BALAL, Turgay DEMIR, Hacer BOZDEMIR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.217587]

 

9


Family Counseling: A Pattern of Practice
(Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği)
(Case Report)
Melahat DEMIRBILEK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.205930]

 

10


A Rare Case of In Vitro Fertilization: Patau Syndrome Associated with Bilateral Anophthalmia
(Nadir Bir İn Vitro Fertilizasyon Olgusu: Bilateral Anoftalminin Eşlik Ettiği Patau Sendromu)
(Case Report)
Mehmet Sah IPEK, Ugur DEGER, Yunus CAVUS
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.214474]