Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2016, March, Volume 10, No 1     
(issue id: 2016_3_10_1)

 

1


An Interview About Wonca Europe 2015 with Young Family Doctors
(Genç Aile Hekimleriyle Wonca Avrupa 2015 Röportajı)
(Letter to the Editor)
Tugba ONAT, Candan KENDIR, Berk GEROGLU, Fikret Merter ALANYALI, Kyle HOEDEBECKE
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.207693]

 

2


Self-Control, Everything for Smoking Cessation?
(Sigarayı Bırakmada İrade Her Şey mi?)
(Letter to the Editor)
Onur OZTURK, Mustafa Yasin SELCUK, Bektas Murat YALCIN, Mustafa UNAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.213976]

 

3


Evaluation of Primary Health Care Services Which is Provided to Refugees within a Public Health Center
(Bir Toplum Sağlığı Merkezi Örneğinde Sığınmacı ve Mültecilere Verilen Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Olgu AYGUN, Ozden GOKDEMIR, Ulku BULUT, Seval YAPRAK, Azize Dilek GULDAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.199143]

 

4


Active Teaching and Learning Strategies in Medical Education: Perception and Barriers among Faculty Members at Oman Medical College,Sohar/Bowshar Sultanate of Oman
(Tıp Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğretme Stratejileri: Umman Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Arasında Algı ve Engeller, Umman Sohar/Bowshar Sultanlığı)
(Original Research)
Firdous JAHAN, Mohammad Akhtar SIDDIQUI, Maryam Abdul-Jabar AL-KHOURI, Alka AHUJA, Mustafa Manhal AL-WARD
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.198970]

 

5


A Study of Reliability and Validity for the Turkish Version of Dizziness Handicap Inventory
(Baş Dönmesi Engellilik Envanterinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması)
(Original Research)
Metin CANBAL, Sevsen CEBECI, Gulsum Camur DUYAN, Hanefi KURTARAN, Ismail ARSLAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.198514]

 

6


Hearing Loss and Approaches to Hearing Loss in Elderly
(Yaşlılık Döneminde İşitme Kaybı ve İşitme Kaybına Yaklaşımlar)
(Review)
Asuman Alniacik ERDOGAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.204524]

 

7


Preventive Health Measurements in Geriatric Period
(Yaşlılık Döneminde Koruyucu Sağlık Bakımı)
(Review)
Ahmet OZTURK, Salim OZENC, Sebahattin CANMEMIS, Ergun BOZOGLU
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.196181]

 

8


What is Health Literecy? How to Measure It? Why is It Important?
(Sağlık Okuryazarlığı Nedir? Nasıl Değerlendirilir? Neden Önemli?)
(Review)
Candan KENDIR, Mehtap KARTAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.193796]

 

9


A Rare Cause of Recurrent Iron Deficiency Anemia: Osler Weber Rendu Syndrome
(Tekrarlayan Demir Eksikliğinin Nadir Bir Nedeni: Osler Weber Rendu Sendromu)
(Case Report)
Asli KORUR, Cigdem GEREKLIOGLU, Suheyl ASMA, Nurhilal BUYUKKURT, Baris SOYDAS, Gurcan ERBAY
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.193253]

 

10


Hand-Foot-Mouth Disease in 14 Years Old: A Case Report
(On Dört Yaşındaki Bir Hastada El-Ayak-Ağız Hastalığı: Bir Olgu Sunumu)
(Case Report)
Beytullah Ismet DEMIRHAN, Zafer Erdin DEMIRBAS, Tarik SARI, Adem TOPRAK, Murat NAVRUZ
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.209819]