Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2016, December, Volume 10, No 4     
(issue id: 2016_12_10_4)

 

1


Does Plate Size Used in Food Service Affect Portion Perception?
(Yemek Servisinde Kullanılan Tabakların Boyutu Porsiyon Algısını Etkiliyor mu?)
(Original Research)
Can ONER, Mehtap OZDEMIR, Berrin TELATAR, Sahin YESILDAG
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.270704]

 

2


Knowledge, Attitude and Behaviours of Hospital Staff with Regard to the Occupational Health and Safety
(Hastane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları)
(Original Research)
Ali Ramazan BENLI, Fatma OZENVER, Sevilay SURMEN, Seyit Ali KAYIS, Murat KOYUNCU, Didem SUNAY
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271082]

 

3


Determination of Oral Health Status in Patients Admitted to a University Hospital: A Pilot Study
(Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Ağız Sağlığı Durumlarının Belirlenmesi: Pilot Çalışma)
(Original Research)
Gökcen AKCICEK, Hatice Boyacioglu DOGRU, Nihal AVCU
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271329]

 

4


Comparison of Turkey and European Countries According to Basic Health Indicators
(Temel Sağlık Düzeyi Göstergeleri Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri)
(Original Research)
Selcuk Serdar KOKSAL, Nurver Turfaner SIPAHIOGLU, Eray YURTSEVER, Suphi VEHID
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271087]

 

5


Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun
(Samsun İlindeki Bazı Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarında Memnuniyet Düzeyi ve Tükenmişlik Durumu)
(Original Research)
Onur OZTURK, Eylem Isik UYAR
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271092]

 

6


Youth Perspectives on Intergenerational Solidarity in Families
(Genç Nesil Bakışıyla Ailelerde Nesiller Arası Dayanışma)
(Original Research)
Serhat OZTURK, Oya HAZER
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271095]

 

7


Passivity, Assertiveness and Aggression Scale-PAAS: Study of Reliability and Validity
(Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği - EGSÖ: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması)
(Original Research)
Veli DUYAN, Selahattin GELBAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271329]

 

8


Management of Sarcopenia in Elderlies
(Yaşlı Bireylerde Sarkopeninin Yönetimi)
(Review)
Hakan YAMAN, Ramazan VURAL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271330]

 

9


The Management of Major Depressive Disorder in Primary Care
(Birinci Basamakta Major Depresif Bozukluğa Yaklaşım)
(Review)
Bektas Murat YALCIN, Onur OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271331]

 

10


Community Integration and Social Rights in Mental Health Area
(Ruh Sağlığı Alanında Toplumsal Entegrasyon ve Sosyal Haklar)
(Review)
Husnunur ASLANTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.21763/tjfmpc.271333]