Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
Electronic Journal (e-ISSN: 1307-2048)

Archive Issue:   2015, December, Volume 9, No 4     
(issue id: 2015_12_9_4)

 

1


Concept of Jaundice in Greco-Arab Medicine
(Letter to the Editor)
Shabnam ANSARI, Mohammad Akhtar SIDDIQUI, Asim Ali KHAN, Shah ALAM
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.171847]

 

2


Evaluation of the Motivational Interviewing Made with Smokers Results of the Periodic Health Examination
(Periyodik Sağlık Muayenesinde Sigara İçen Bireylerle Yapılan Motivasyonel Görüşme Sonuçlarının Değerlendirilmesi)
(Original Research)
Engin Burak SELCUK, Burcu Kayhan TETIK, Mehmet KARATAS
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.175160]

 

3


The Effect of Problematic Internet Use on the Sleep Quality of Medical Students
(Tıp Öğrencilerinde Sorunlu İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi)
(Original Research)
Aylin DEMIRCI, Rumeysa DOGAN, Yusuf Can MATRAK, Emel KURUOGLU, Vildan MEVSIM
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.181131]

 

4


A Study on the Development of Ego States Scale
(Ego Durumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi Çalışması)
(Original Research)
Ahmet R. OZPOLAT, Canani KAYGUSUZ, Veli DUYAN
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.186239]

 

5


Post-Treatment Social Reintegration Experiences of Drug Addicted Adolescents: A Qualitative Study
(Madde Bağımlısı Ergenlerin, Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma)
(Original Research)
Gonca POLAT
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.198368]

 

6


Attitudes of a Group of Family Physicians on Complementary and Alternative Treatments
(Bir Grup Aile Hekiminin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Karşı Tutumları)
(Original Research)
Huseyin ELBI, Feyza NAZIK, Umut Gok BALCI, Nilay COLBE, Kurtulus ONGEL
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.178533]

 

7


A Disease Cursed in Africa, the Other Name of Massacre: Albinism
(Afrika’da Lanetlenmiş Bir Hastalık, Katliamın Diğer Adı: Albinizm)
(Review)
Onur OZTURK, Gulsah Yasa OZTURK
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.188203]

 

8


Enhancement of Proficiency in Liaison Psychiatry: An Educational Approach for Declining Misdiagnosis in Primary Care Setting
(Review)
Saeed Shoja SHAFTI
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.184539]

 

9


Congenital Afibrinogenemia Diagnosed During Pregnancy
(Case Report)
Cigdem GEREKLIOGLU, Asli KORUR, Suheyl ASMA, Soner SOLMAZ
[Full Text] [EN] (html)          [Full Text] [EN] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.193401]

 

10


From Journals
(Makale Özetleri)
(From Journals)
M. Erol YAYLA
[Full Text] [TR] (html)          [Full Text] [TR] (pdf)          [doi: 10.5455/tjfmpc.208146]