Tablo 3. VKİ <30 kg/m2 ve ≥30 kg/m2 olan bireylerin demografik ve hematolojik parametrelerinin karşılaştırılması