Tablo 3. Kuşaklara göre annelerin bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamaları