Tablo 2. İlaç tedavisine uyum puanı ile demografik özellikler arasındaki ilişki