Tablo 1. Katılımcıların demografik ve klinik verilerinin genel özellikleri ve GYS varlığına göre karşılaştırılması