Tablo 3. Bebek ölümünün temel nedenlerinin bebek ölüm zamanına göre dağılımı