Tablo 1. Ölüme yol açan temel nedenlerin ICD-10’a göre sınıflaması