Tablo 4. Katılımcıların bazı özelliklerine göre tarama yaptırma durumları