Tablo 3. Katılımcıların kanser taramalarına yönelik uygulamaları