Tablo 2. Katılımcıların kanser tarama testleri hakkındaki bilgileri