Tablo 4. Sağlık personelinin kadercilik ölçeğine verdiği yanıtların dağılımı