Tablo 3. Kadercilik ölçeğine ilişkin tanımlayıcı bulgular