Tablo 2. Katılımcıların iş kazası geçirme sıklıkları