Tablo 5. Beyaz kod nedeniyle açılan davalar ve verilen cezaların dağılımı