Tablo 4. Şiddet uygulayanların ifadelerine göre şiddet olayının nedenleri