Tablo 3. Beyaz kod verilmesine neden olan şiddet olayları ile ilgili bazı özellikler