Tablo 2. Şiddet uygulayanların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı