Tablo 1. Şiddete maruz kalanların tanımlayıcı özelliklerine göre dağılımı