Tablo 2. Katılımcıların çalıştıkları hastanedeki engellilere yönelik düzenlemeleri bilme durumları