Tablo 4. Lojistik regresyon modelinde mamografi çektirmeme durumunu etkileyen değişkenler