Tablo 4. Sosyodemografik özellikler ile sigara içme durumunun karşılaştırılması