Tablo 3. Sınıf ve cinsiyetlere göre sigara içme durumunun karşılaştırılması