Tablo 2. Katılımcıların tütün ve tütün ürünlerini kullanma özellikleri