Tablo 3. DÖB hizmeti alt başlığı ve parametrelerinin uygulanma durumu