Tablo 2. Katılımcıların gebelik haftalarına göre izlem sayılarının dağılımı